„Ženy musia byť milované, ak majú zostať krásne.“

— John Bauer

John Bauer photo
John Bauer1
švédsky maliar a ilustrátor 1882 - 1918
Reklama

Podobné citáty

Françoise Sagan photo
Françoise Sagan photo
Reklama
Françoise Sagan photo
 Sókratés photo
Georges Courteline photo
Marcel Achard photo
Anne-sophie Swetchine photo
Gavril Romanovič Deržavin photo
Reklama
 Aischylos photo

„Počúvaj ženy, aj keď nemáš ženy rád.“

—  Aischylos staroveký aténsky dramatik -525 - -456 pr. n. l.

Fidel Castro photo
Charlie Chaplin photo
Jean Paul photo
Reklama
Jean Paul photo
Sigmund Freud photo

„Žena by mala muža zmäkčiť, ale nie oslabiť ho.“

— Sigmund Freud rakúsky neurológ známy ako zakladateľa psychoanalýzy 1856 - 1939

William Shakespeare photo
Ďalšie