Alexander Roda Roda citáty

Alexander Roda Roda foto

20   5

Alexander Roda Roda

Dátum narodenia: 13. apríl 1872
Dátum úmrtia: 20. august 1945
Ďalšie mená: Roda-Roda, Roda Alexander Roda

Alexander Roda Roda, vlastným menom Alexander Friedrich Ladislaus Rosenfeld bol rakúsky spisovateľ, satirik.


„Hlúposť je nie len dedičná, ale bohužiaľ tiež nákazlivá.“

„Vojvodcovia, ktorí sa nenarodili, sú dobrodinci ľudstva.“


„Manželstvo je dôvod na rozvod.“

„Manžel sa to vždy dozvie ako posledný - dôkaz, že blížni dokážu byť taktní.“

„Kliatba umelcov – ak je po celý život posudzovaný ľuďmi, ktorí majú menej fantázie, vkusu a citu ako on.“

„Dnešné ženy požadujú, aby muži vstupovali do manželstva čistí ako ony. No, ak nepožadujú viac...“

„Ak má hra úspech, má z toho radosť jeden dramatik. Ak prepadne, majú radosť všetci ostatní.“

„Žena by nemala mať súčasne niekoľko milencov - budú sa potom jeden na druhého vyhovárať.“


„Vo vojne je veľký mier medzi mužmi - len vtedy nebojujú o ženy.“

„Príroda dala hlupákom mocnú zbraň v boji o bytie: nedôveru.“

„Humor je trávenie sýtych, satira krik hladujúcich.“

„Pri najlepšej vôli neprechovávam k svojim synovcom a neterám príbuzenské city. Sotva tých ľudí poznám - prečo by som ich mal nenávidieť?“


„Pre ženu nie je dobre mať viac milencov - jeden sa potom vyhovára na druhého.“

„Počestnosť: atavistický ochranný inštinkt z čias, keď ešte neboli ženskí lekári.“

„Náš život sa skladá zo samých dní, ktoré sú buď príliš dlhé, alebo príliš krátke.“

„Novinári majú dve oči a uši, aby videli a počuli dvakrát toľko, než sa v skutočnosti deje.“

Podobní autori