„Človek, ktorý sa nebojí neznámeho vo vede, bojí sa neznámeho v morálke.“

Posledná aktualizácia 15. august 2021. História
Michelangelo Buonarroti fotka
Michelangelo Buonarroti21
taliansky sochár, maliar, architekt a básnik 1475 - 1564

Podobné citáty

„Keby zmizol prvok neznáma, človek by sa stal nešťastnejším.“

—  Pavol Strauss slovenský filozof, lekár a spisovateľ 1912 - 1994

Baltasar Gracián fotka

„Iba chyby menej známych ľudí zostanú neznáme.“

—  Baltasar Gracián španielsky jezuita a barokový prozaik a filozof 1601 - 1658

Jules Renard fotka
Anatole France fotka
Arthur Conan Doyle fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Ambrose Bierce fotka
Michel De Montaigne fotka

„Človek, ktorý sa bojí utrpenia už trpí tým, že sa bojí.“

—  Michel De Montaigne francúzsky autor, humanistický filozof, štátnik 1533 - 1592

Publius Cornelius Tacitus fotka

„Všetko neznáme sa pokladá za veľkolepé.“

—  Publius Cornelius Tacitus senátor a historik rímskej ríše 54 - 120

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Charles Baudelaire fotka
Maro Publius Vergilius fotka

„Slávny až na nebesiach; Slávou aj na nebi známy.“

—  Maro Publius Vergilius staroveký rímsky básnik -70 - -19 pred n. l.

Jacques Prevért fotka
David Lynch fotka
Nicolas Chamfort fotka

„Čo je sláva? Byť známy ľuďom, ktorých ja nepoznám.“

—  Nicolas Chamfort francúzsky spisovateľ 1741 - 1794

Varianta: Sláva: byť známym ľuďom, ktorých nepoznám.

Bram Stoker fotka

„Nedovolím ti ísť do neznáma sám.“

—  Bram Stoker írsky spisovateľ 1847 - 1912

Raniero Cantalamessa fotka
Euripidés fotka

„Akú veľkú moc má boháč, ak nie je už jeho dedič vopred známy.“

—  Euripidés staroveký aténsky dramatik -480 - -406 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Súvisiace témy