„Rozvoj vied neurobil človeka šťastným, ale vzdialil ho od pôvodného prírodného stavu.“

— Jean Jacques Rousseau

Jean Jacques Rousseau foto
Jean Jacques Rousseau79
ženevský filozof 1712 - 1778

Podobné citáty