„Veda má svoj zmysel, ak sa chápe ako cesta k pravde a pravda ako dobro človeka.“

—  Ján Pavol II.

 Ján Pavol II. foto
Ján Pavol II.116
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 - 2005
Reklama

Podobné citáty

Henry Miller foto
 Ježíš Kristus foto

„Ja som cesta, pravda a život.“

—  Ježíš Kristus ústredná postava kresťanstva -2 - 30 pr. n. l.

Reklama
Samuel Butler foto
čingiz Ajtmatov foto
Victor Hugo foto
  Konfucius foto

„Dobro a pravda sa navzájom podmieňujú.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -550 - -478 pr. n. l.

Mahátma Gándhí foto

„Cesta mieru je cestou pravdy.“

— Mahátma Gándhí vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad Indiou 1869 - 1948

Paulo Coelho foto
Reklama
 Ezop foto

„Najväčšmi sa previňuje človek, ktorý nechce počuť pravdu.“

—  Ezop staroveký grécky rozprávač -620 - -564 pr. n. l.

Johann Wolfgang von Goethe foto
Alfred Delp foto
Reklama
 Ján Pavol II. foto
Robert South foto
Johannes Robert Becher foto
Romano Guardini foto
Ďalší