Adam Mickiewicz citátov

Adam Mickiewicz fotka
10   1

Adam Mickiewicz

Dátum narodenia: 24. december 1798
Dátum úmrtia: 26. november 1855
Ďalšie mená: Adam Bernard Mickiewicz

Reklama

Adam Mickiewicz, celým menom Adam Bernard Mickiewicz, bol poľský básnik, dramatik a publicista. Hlavný predstaviteľ poľského romantizmu. V roku 1824 bol deportovaný do Ruska, od roku 1829 žil v západnej Európe.

Podobní autori

František Ladislav Čelakovský fotka
František Ladislav Čelakovský13
český básnik, jazykovedec, literárny historik, vysokoškolsk…
Friedrich Rückert fotka
Friedrich Rückert9
nemecký básnik, prekladateľ a profesor orientálnych jazykov
Jaroslav Vrchlický fotka
Jaroslav Vrchlický12
český básnik, dramatik, publicista a prekladateľ
Karl Georg Büchner fotka
Karl Georg Büchner7
nemecký dramatik a spisovateľ poézie a prózy
ľudovít Velislav Štúr fotka
ľudovít Velislav Štúr31
slovenský básnik, filozof, lingvista, publicista, politik a…
Julius Zeyer fotka
Julius Zeyer25
český básnik, dramatik, bookwriter a historickej literatúry…
Alphonse De Lamartine fotka
Alphonse De Lamartine2
francúzsky spisovateľ, básnik a politik
Henryk Sienkiewicz fotka
Henryk Sienkiewicz9
poľský novinár, nositeľ Nobelovej ceny za iteratúru a filan…
Léon Bloy fotka
Léon Bloy16
francúzsky spisovateľ, básnik a esejista
August Strinberg fotka
August Strinberg14
švédsky dramatik, prozaik, básnik, esejista a maliar

Citáty Adam Mickiewicz

Reklama

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Translation: For mum we're fly. What mum you don't know who am I? I am Józio. And this is my sister Rózia. Now we're fly in sky! There is better than mum. See how heads in ray. Clothes with lucifer light. And on my hand as butterfly airfoil in sky we have all what we want, every day other toy, where we go here is grass, where we touch here is a flower. But we have what we want, torture us boring and trepidation. Oh mum for Your children road to heaven has been closed! On Always!“

—  Adam Mickiewicz, kniha Dziady
Dziady (Forefathers' Eve) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_fore.htm, Do mamy lecim do mamy! Cóż to, mamo nie znasz Józia? Ja to Józio ja ten samy. A to moja siostra Rózia. My teraz w raju latamy, Tam nam lepiej niż u mamy. Patrz jakie główki w promieniu, Ubiór z jutrzenki światełka, A na oboim ramieniu Jak u motylków skrzydełka, w raju wszystkiego dostatek, Co dzień to inna zabawka, gdzie stąpim wypływa trawka, gdzie dotkniem rozkwita kwiatek. Lecz choć wszystkiego dostatek dręczy nad nuda i trwoga. Ach mamo dla twoich dziatek zamknięta do nieba droga! Part two.

„Translation: If I gaze at a comet with all the strength of my soul,
It cannot stir from the spot while my eyes are upon it.“

—  Adam Mickiewicz, kniha Dziady
Dziady (Forefathers' Eve) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_fore.htm, Kiedy spójrzę w kometę z całą mocą duszy, Dopóki na nią patrzę, z miejsca się nie ruszy. Part three, scene two ("The Great Improvisation"). Translated by Louise Varese.

„Translation: Herod, God! - all young Poland 's given into Herod's hands. What do I see? Long white roads like stations of the cross, long roads unseen through ancient forests, through the snow, all roads leading North. There, there, to the far country, they float like rivers.“

—  Adam Mickiewicz, kniha Dziady
Dziady (Forefathers' Eve) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_fore.htm, Herod - Panie cała Polska młoda wydana w ręce Heroda. Co widzę? Długie białe dróg krzyżowych biegi, Drogi długie - nie dojrzeć - przez puszcze - przez śniegi, Wszystkie na północ! Tam, tam, w kraj daleki, płyną jak rzeki Part three, scene 5.

„Translation: I and motherland are one. My name is Million, because for millions do I love and suffer agonies.“

—  Adam Mickiewicz, kniha Dziady
Dziady (Forefathers' Eve) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_fore.htm, Ja i ojczyzna to jedno. Nazywam sie Milion, bo za miliony kocham i cierpię katuszę. Part three, scene one.

„Translation: We'd better send
For God. He will remember and tell us all.“

—  Adam Mickiewicz, kniha Dziady
Dziady (Forefathers' Eve) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_fore.htm, Będę o to Pana Boga pytać, On to wszystko zapisał, wszystko mnie opowie. Part three, scene seven ("The Prisoner's Return"). Translated by Jerzy Peterkiewicz and Burns Singer.

„Sound as a burrow'd marmot he slept
On the straw where he'd tumbled fully-dressed that night.“

—  Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz
Pan Tadeusz (Sir Thaddeus) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_pan.htm, Book Four: Tadeusz' Awakening (trans. Christopher Adam Zakrzewski).

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Dnešné výročie
Peter Gregor fotka
Peter Gregor190
slovenský básnik, prozaik, dramatik a autor rozhlasových hi… 1944 - 2014
John Steinbeck fotka
John Steinbeck36
americký spisovateľ 1902 - 1968
Konrad Lorenz fotka
Konrad Lorenz1
1903 - 1989
Jacques Plante fotka
Jacques Plante
kanadský hokejista 1929 - 1986
Ďalších 24 výročí
Podobní autori
František Ladislav Čelakovský fotka
František Ladislav Čelakovský13
český básnik, jazykovedec, literárny historik, vysokoškolsk…
Friedrich Rückert fotka
Friedrich Rückert9
nemecký básnik, prekladateľ a profesor orientálnych jazykov
Jaroslav Vrchlický fotka
Jaroslav Vrchlický12
český básnik, dramatik, publicista a prekladateľ
Karl Georg Büchner fotka
Karl Georg Büchner7
nemecký dramatik a spisovateľ poézie a prózy
ľudovít Velislav Štúr fotka
ľudovít Velislav Štúr31
slovenský básnik, filozof, lingvista, publicista, politik a…