Adam Mickiewicz citáty

Adam Mickiewicz fotka
10   3

Adam Mickiewicz

Dátum narodenia: 24. december 1798
Dátum úmrtia: 26. november 1855
Ďalšie mená: Adam Bernard Mickiewicz

Adam Mickiewicz, celým menom Adam Bernard Mickiewicz, bol poľský básnik, dramatik a publicista. Hlavný predstaviteľ poľského romantizmu. V roku 1824 bol deportovaný do Ruska, od roku 1829 žil v západnej Európe. Wikipedia

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„For mum we're fly. What mum you don't know who am I? I am Józio. And this is my sister Rózia. Now we're fly in sky! There is better than mum. See how heads in ray. Clothes with lucifer light. And on my hand as butterfly airfoil in sky we have all what we want, every day other toy, where we go here is grass, where we touch here is a flower. But we have what we want, torture us boring and trepidation. Oh mum for Your children road to heaven has been closed! On Always!“

—  Adam Mickiewicz, kniha Dziady

Do mamy lecim do mamy! Cóż to, mamo nie znasz Józia? Ja to Józio ja ten samy. A to moja siostra Rózia. My teraz w raju latamy, Tam nam lepiej niż u mamy. Patrz jakie główki w promieniu, Ubiór z jutrzenki światełka, A na oboim ramieniu Jak u motylków skrzydełka, w raju wszystkiego dostatek, Co dzień to inna zabawka, gdzie stąpim wypływa trawka, gdzie dotkniem rozkwita kwiatek. Lecz choć wszystkiego dostatek dręczy nad nuda i trwoga. Ach mamo dla twoich dziatek zamknięta do nieba droga!
Part two.
Dziady (Forefathers' Eve) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_fore.htm

„If I gaze at a comet with all the strength of my soul,
It cannot stir from the spot while my eyes are upon it.“

—  Adam Mickiewicz, kniha Dziady

Kiedy spójrzę w kometę z całą mocą duszy,
Dopóki na nią patrzę, z miejsca się nie ruszy.
Part three, scene two ("The Great Improvisation"). Translated by Louise Varese.
Dziady (Forefathers' Eve) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_fore.htm

„Herod, God! - all young Poland 's given into Herod's hands. What do I see? Long white roads like stations of the cross, long roads unseen through ancient forests, through the snow, all roads leading North. There, there, to the far country, they float like rivers.“

—  Adam Mickiewicz, kniha Dziady

Herod - Panie cała Polska młoda wydana w ręce Heroda. Co widzę? Długie białe dróg krzyżowych biegi, Drogi długie - nie dojrzeć - przez puszcze - przez śniegi, Wszystkie na północ! Tam, tam, w kraj daleki, płyną jak rzeki
Part three, scene 5.
Dziady (Forefathers' Eve) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_fore.htm

„We'd better send
For God. He will remember and tell us all.“

—  Adam Mickiewicz, kniha Dziady

Będę o to Pana Boga pytać,
On to wszystko zapisał, wszystko mnie opowie.
Part three, scene seven ("The Prisoner's Return"). Translated by Jerzy Peterkiewicz and Burns Singer.
Dziady (Forefathers' Eve) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_fore.htm

„My heart stopped, my breast frozen, my lips and eyes barred. Still in the world, but not of the world. Here, yet already departed.“

—  Adam Mickiewicz, kniha Dziady

Serce ustało pierś już lodowata, ścięły się usta i oczy zawarły; Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata. Cóż to za człowiek - Umarły
Part one.
Dziady (Forefathers' Eve) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_fore.htm

„So listen to them, heed them: Who never touch the earth, can never be in heaven.“

—  Adam Mickiewicz, kniha Dziady

Bo słuchajcie i zważcie na siebie: Kto nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie może być w niebie.
Part two.
Dziady (Forefathers' Eve) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_fore.htm

„Sound as a burrow'd marmot he slept
On the straw where he'd tumbled fully-dressed that night.“

—  Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz

Book Four: Tadeusz' Awakening (trans. Christopher Adam Zakrzewski).
Pan Tadeusz (Sir Thaddeus) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_pan.htm

„Lithuania, my country! You are as good health;
How much one should prize you, he only can tell, Who has lost you…“

—  Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz

Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie;
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił...
Opening lines, translated by Marcel Weyland
Pan Tadeusz (Sir Thaddeus) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_pan.htm

„I and motherland are one. My name is Million, because for millions do I love and suffer agonies.“

—  Adam Mickiewicz, kniha Dziady

Ja i ojczyzna to jedno. Nazywam sie Milion, bo za miliony kocham i cierpię katuszę.
Part three, scene one.
Dziady (Forefathers' Eve) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_fore.htm

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobní autori

Jaroslav Vrchlický fotka
Jaroslav Vrchlický12
český básnik, dramatik, publicista a prekladateľ
Julius Zeyer fotka
Julius Zeyer25
český básnik, dramatik, bookwriter a historickej literatúry…
Christian Friedrich Hebbel fotka
Christian Friedrich Hebbel74
nemecký básnik a dramatik
Giosue Carducci fotka
Giosue Carducci1
taliansky básnik a učiteľ
Léon Bloy fotka
Léon Bloy18
francúzsky spisovateľ, básnik a esejista
Henryk Sienkiewicz fotka
Henryk Sienkiewicz9
poľský novinár, nositeľ Nobelovej ceny za iteratúru a filan…
Ľudovít Velislav Štúr fotka
Ľudovít Velislav Štúr31
slovenský básnik, filozof, lingvista, publicista, politik a…
Bjornstjerne Bjornson fotka
Bjornstjerne Bjornson4
nórsky spisovateľ
Victor Hugo fotka
Victor Hugo100
francúzsky básnik, prozaik a dramatik
Ralph Waldo Emerson fotka
Ralph Waldo Emerson261
americký filozof, esejista a básnik
Dnešné výročie
Woody Allen fotka
Woody Allen85
americký scenárista, režisér, herec, komik, spisovateľ, dra… 1935
Charles de Foucauld fotka
Charles de Foucauld23
francúzsky katolícky kňaz 1858 - 1916
Tyler Joseph fotka
Tyler Joseph2
americký spevák-skladateľ 1988
Ďalších 15 výročí
Podobní autori
Jaroslav Vrchlický fotka
Jaroslav Vrchlický12
český básnik, dramatik, publicista a prekladateľ
Julius Zeyer fotka
Julius Zeyer25
český básnik, dramatik, bookwriter a historickej literatúry…
Christian Friedrich Hebbel fotka
Christian Friedrich Hebbel74
nemecký básnik a dramatik
Giosue Carducci fotka
Giosue Carducci1
taliansky básnik a učiteľ
Léon Bloy fotka
Léon Bloy18
francúzsky spisovateľ, básnik a esejista