„Jed nadelila príroda plazom, silnejší tvorovia ho nemajú.“

— Adam Mickiewicz

Adam Mickiewicz foto
Adam Mickiewicz10
poľský národný básnik, dramatik, esejista, publicista, pr... 1798 - 1855

Podobné citáty

Ďalší