„Zdá sa mi že idea osobného boha je antropologický koncept, ktorý nemôžem brať vážne. Takisto si neviem predstaviť nejakú vôľu alebo cieľ mimo ľudskej sféry... Veda bola obvinená z podrývania morálky, ale toto obvinenie je nespravodlivé. Ľudské etické správanie by malo byť založené na pochopení, vzdelaní a sociálnych väzbách a potrebách; žiadny náboženský základ nie je potrebný. Človek by na tom bol dosť biedne keby musel byť ovládaný strachom z trestu a nádejou na odmenu po smrti.“

Albert Einstein fotka
Albert Einstein205
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955
Reklama

Podobné citáty

Albert Einstein fotka
Romano Guardini fotka
Reklama
Irving Stone fotka
Oscar Wilde fotka
Christoph Schönborn fotka
Michel De Montaigne fotka
Arnold Schönberg fotka
Robert Fico fotka
Reklama
Marie Curie-Skłodowská fotka
Tomáš Halík fotka
Ján Chryzostom Korec fotka
Oscar Wilde fotka
Reklama
John Fitzgerald Kennedy fotka
William T. Powers fotka
Carlo Carretto fotka
Jean Jacques Rousseau fotka