„Idea osobného boha je len antropologický koncept, ktorý nemôžem brať vážne. Ja verím na Boha Spinozovho, ktorý sa prejavuje v zákonitej harmónii kozmickej existencie a nie na Boha, ktorý sa zaoberá konaním a osudmi ľudí.“

Albert Einstein fotka
Albert Einstein205
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955
Reklama

Podobné citáty

Albert Einstein fotka
Ján Chryzostom Korec fotka
Reklama
Johann Heinrich Pestalozzi fotka
Jean de La Bruyere fotka
Emil Cioran fotka

„S Bohom sa nezaoberáme beztrestne.“

—  Emil Cioran rumunský filozof a esejista 1911 - 1995

 Hérakleitos fotka
 Svatý Ambrož fotka
Gilbert Keith Chesterton fotka
Reklama
Graham Greene fotka

„Zdráhal by som sa veriť v Boha, ktorého by som mohol pochopiť.“

—  Graham Greene anglický spisovateľ, dramatik a literárny kritik 1904 - 1991

Jean Anouilh fotka
Tomáš Halík fotka
Reklama
Gilbert Keith Chesterton fotka

„Neverte nikdy v Boha, ktorého nemôžete zdokonaliť.“

—  Gilbert Keith Chesterton anglický románopisec tajomstvo a kresťanský obhajcu 1874 - 1936

Ján XXIII. fotka
Ernst Fischer fotka
Mircea Eliade fotka

„Pán Boh svoje túžby prejavuje prostredníctvom predsudkov.“

—  Mircea Eliade rumunský historik náboženstva, prozaik a filozof 1907 - 1986