Citáty na tému omyl

Zbierka citátov na tému omyl, pravda, jedlo, človek.

Celkom 147 citátov, filtrovať:

Edmondo De Amicis fotka

„Najväčší omyl milujúcich je v tom, že sa domnievajú, že sú aj milovaní.“

—  Edmondo De Amicis taliansky spisovateľ 1846 - 1908

Prisudzované výroky

Jan Werich fotka
Charlie Chaplin fotka
Albert Einstein fotka
Oscar Wilde fotka

„Skúsenosť je názov, ktorý dávame svojim chybám a omylom.“

—  Oscar Wilde írsky spisovateľ a básnik 1854 - 1900

Prisudzované výroky

Albert Einstein fotka

„Ten, kto nikdy neurobil chybu, nikdy nič nové neskúsil.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Johann Wolfgang von Goethe fotka
Antoine de Saint-Exupéry fotka
Friedrich Nietzsche fotka

„Ako je to naozaj: človek je jedným z omylov Boha, alebo je Boh jedným z omylov človeka?“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Jean Maria Vianney fotka
Antoine de Saint-Exupéry fotka

„Predtým som mával málo úcty k dospelým. Bol to omyl, človek nikdy nestarne.“

—  Antoine de Saint-Exupéry francúzsky spisovateľ a pilot 1900 - 1944

Prisudzované výroky

Karel Čapek fotka
Gaius Titus Petronius fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Pablo Picasso fotka

„Životná múdrosť je dopúšťať sa v každom období života len tých omylov, ktoré sú v súlade s vekom.“

—  Pablo Picasso španielsky maliar, sochár, grafik, keramik a scénograf 1881 - 1973

Prisudzované výroky

John Milton fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka

„Jeden z najhorších omylov väčšiny takzvaných vedcov nášho storočia je, že človek môže žiť bez viery.“

—  Lev Nikolajevič Tolstoj ruský spisovateľ 1828 - 1910

Potvrdené výroky
Zdroj: [13]

Friedrich Nietzsche fotka

„Čo sú nakoniec ľudské pravdy? Sú to nevyvrátiteľné ľudské omyly.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Robert Louis Stevenson fotka
Karel Čapek fotka
Bertolt Brecht fotka

„Cieľom vedy nie je otvárať dvere nekonečnej múdrosti, ale vyčítať hranice nekonečnému omylu.“

—  Bertolt Brecht nemecký básnik, dramatik, divadelný režisér 1898 - 1956

Varianta: Úlohou vedy nie je otvárať dvere nekonečnej múdrosti, ale určiť hranice nekonečného omylu.

Molière fotka

„Prílišná horlivosť pôsobí iba omyly.“

—  Molière francúzsky dramatik a herec 1622 - 1673

Prisudzované výroky

Charles Péguy fotka
Jaroslav Maxmilián Kašparů fotka

„Myslieť si, že žijeme v ateistickej dobe, je omyl. Žijeme v dobe silne religióznej, ale čím ďalej tým menej kresťanskej.“

—  Jaroslav Maxmilián Kašparů český esperantista, spisovateľ duchovnej literatúry, psychiater a rímskokatolícky kňaz 1950

Prisudzované výroky
Zdroj: Porovnaj: KASPARŮ, Max.: Základy pastorální psychiatrie. Brno: Cesta, 2002, str. 133. ISBN 80-7295-031-2

Seneca fotka
Aurelius Augustinus fotka

„Kto sa nenechá premôcť pravdou, bude premožený omylom.“

—  Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

Prisudzované výroky

Jean Jacques Rousseau fotka
Friedrich Schlegel fotka

„Chcieť všetko posudzovať je omyl alebo hriech.“

—  Friedrich Schlegel nemecký básnik, kritik a učenec 1772 - 1829

Fulton J. Sheen fotka
Aurelius Augustinus fotka

„Milujte ľudí a odpúšťajte omyly.“

—  Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

Rabíndranáth Thákur fotka
Miloš Zeman fotka
Voltaire fotka

„Dejiny názorov človeka niesú ničím iným ako dejinami jeho omylov.“

—  Voltaire francúzsky spisovateľ, historik a filozof 1694 - 1778

Friedrich Schiller fotka

„Omyl je vždy nebezpečný, ak sa k nemu pridá trochu pravdy.“

—  Friedrich Schiller nemecký básnik, filozof, historik a dramatik 1759 - 1805

Prisudzované výroky

Luc de Clapiers de Vauvenargues fotka

„Keď mi niekto vyčíta, že si odporujem, odpoviem:"Pretože som sa jeden alebo dvakrát zmýlil, nehodlám zotrvať v omyle naveky."“

—  Luc de Clapiers de Vauvenargues francúzsky spisovateľ, moralista 1715 - 1747

Varianta: Keď mi niekto vyčíta, že si odporujem, odpovedám: pretože som sa raz alebo dvakrát zmýlil, nehodlám zostať v omylu naveky.

Walther von der Vogelweide fotka

„Omyl je bez viny, omyl vinu nenesie.“

—  Walther von der Vogelweide nemecký lyrik zo strednej triedy 1170 - 1230

Georg Christoph Lichtenberg fotka
Bedřich Václavek fotka
Ignác z Loyoly fotka

„Nemôže byť väčšieho omylu v duchovných veciach, ako chcieť spravovať druhých podľa seba.“

—  Ignác z Loyoly katolícky svätec, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej 1491 - 1556

Prisudzované výroky

Friedrich Nietzsche fotka

„Štátu záleží nie na pravde, ale vždy len na pravde pre neho užitočnej, buď je to pravda, polopravda alebo omyl.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Prisudzované výroky

„Omyl sa nestane chybou dokiaľ ho odmietneš napraviť.“

—  Orlando Aloysius Battista kanadský chemik 1917 - 1995

An error doesn't become a mistake until you refuse to correct it. (en)
Prisudzované výroky
Zdroj: SEYMOUR, R. Ian. Maximize Your Potential. Gretna (Louisiana) : Pelican Publishing, 2002. 192 p. ISBN 14-5560-867-6. p. 86. Pozn.: Podľa nasledujúceho zdroja je výrok prisudzovaný Johnovi Etenmannovi: JOSEL, Carol A. Getting School-wise : A Student Guidebook. Lanham (Maryland) : Rowman & Littlefield, 2002. 171 p. ISBN 08-1084-194-9. p. 23

Andrew Carnegie fotka

„Tí, čo píšu básne, sú básnici. Aký omyl! Sú básnici a potom takí, čo píšu básne.“

—  Peter Gregor slovenský básnik, prozaik, dramatik a autor rozhlasových hier 1944 - 2014

Napoleon Bonaparte fotka
Rainer Maria Rilke fotka
Seneca starší fotka
Ivan Sergejevič Turgeněv fotka
Erich von Däniken fotka
Tomáš Halík fotka
Friedrich Nietzsche fotka

„Je človek iba Božou chybou? Alebo Boh omylom človeka?“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Carlo Dossi fotka

„Žena nikdy neľutuje svoje omyly - za to sa za ne rada mstí.“

—  Carlo Dossi taliansky spisovateľ, politik a diplomat 1849 - 1910

Prisudzované výroky

Jean Paul fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Najväčší omyl je, keď si mladé dobré hlavy myslia, že stratia originalitu, ak uznajú pravdy, ktoré už uznal niekto pred nimi.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Prisudzované výroky

Seneca fotka
Božena Němcová fotka
Christian Friedrich Hebbel fotka
Christian Friedrich Hebbel fotka
František Langer fotka

„Pravda je niekedy omyl, ktorý mnoho ľudí zdieľa.“

—  František Langer československý dramatik, lekár a spisovateľ 1888 - 1965

František Saleský fotka

„Je omyl myslieť si, že ten, kto slúži Bohu bez citových nežností, je Bohu menej príjemný.“

—  František Saleský francúzsky biskup, svätý, spisovateľ 1567 - 1622

Prisudzované výroky

Henri Fréderic Amiel fotka

„Spoločné omyly spájajú ľudstvo viac než vzájomná láska.“

—  Laurence J. Peter kanadský odborník na hierarchie 1919 - 1990

Prisudzované výroky

André Gide fotka
Anatole France fotka
Johannes Robert Becher fotka
Martin Luther fotka

„Žiadny omyl nie je taký veľký, aby nemal svojich poslucháčov.“

—  Martin Luther nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava v protestantskej reformácii 1483 - 1546

Mika Waltari fotka
Karl Ludwig Borne fotka
Ulpianus fotka

„Omylom sa na podstate pravdy nič nemení.“

—  Ulpianus rímsky sudca 170 - 228

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Gilbert Keith Chesterton fotka

„Nazvite svoj omyl skúsenosťou - jeho váha bude o polovicu menšia.“

—  Gilbert Keith Chesterton anglický románopisec tajomstvo a kresťanský obhajcu 1874 - 1936

Prisudzované výroky

Marcus Tullius Cicero fotka

„Vrodenou vlastnosťou človeka je mýliť sa, ale len hlúpy v omyle zotrváva.“

—  Marcus Tullius Cicero rímsky filozof a štátnik -106 - -43 pred n. l.

Prisudzované výroky

Rudolf Augstein fotka
Marcel Aymé fotka
Honoré De Balzac fotka
Ingmar Bergmanová fotka
Léon Bloy fotka
Georges Braque fotka
Valeriu Butulescu fotka
Elias Canetti fotka

„Boh bol omyl. Ale je ťažko zistiť, či bol spáchaný príliš skoro alebo príliš neskoro.“

—  Elias Canetti v Bulharsku narodený švajčiarsky a britský modernista ,románopisec, dramatik, memoárista a non-fiction spisovateľ 1905 - 1994

Josef Čapek fotka
Rudi Carrell fotka
František Ladislav Čelakovský fotka

„Z lásky robíme trochu dobra a viac omylov.“

—  František Ladislav Čelakovský český básnik, jazykovedec, literárny historik, vysokoškolský pedagóg a spisovateľ science 1799 - 1852

Gilbert Keith Chesterton fotka

„Človek je omyl prírody.“

—  Gilbert Keith Chesterton anglický románopisec tajomstvo a kresťanský obhajcu 1874 - 1936

Luc de Clapiers de Vauvenargues fotka
Luc de Clapiers de Vauvenargues fotka
Marie von Ebner-Eschenbach fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Stále sme len šalát z pravdy a omylu.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Ustavične jeme šalát z pravdy a omylov.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832