Marcel Aymé citáty

Marcel Aymé foto

12   1

Marcel Aymé

Dátum narodenia: 29. marec 1902
Dátum úmrtia: 14. október 1967

Marcel Aymé bol francúzsky spisovateľ.

Citáty Marcel Aymé


„Úplne súhlasím s tým, že ženy majú posledné slovo, ale nemali by s ním čakať tak dlho.“

„Inštinkt je ten neklamný vnútorný kompas, ktorý žene v cudzom byte ihneď prezradí, kde je spálňa.“


„Iba ženy vidia veci naozaj. Muži majú vždy len nejakú predstavu.“

„Keď žena opustí muža, potom ho má buď dosť, alebo nie dosť.“

„Je mylné domnievať sa, že ženy sa skrášľujú preto, aby sa páčili mužom; robia to preto, aby nahnevali iné ženy.“

„Mnohí ľudia sú takí falošní, že si už nemyslia ani opak toho, čo hovoria.“

„Peniaze nemajú pamäť. Treba ich vziať vtedy, keď sa to dá a rýchlo minúť. Držať si ich vo vrecku je špinavé, nakoniec vždy zapáchajú.“

„Bolo by omylom domnievať sa, že sa ženy krášlia preto, aby sa páčili mužom. Robia to preto, aby vzbudili závisť u iných žien.“


„Dcérka moja, pamätaj si, že jediná vec, ktorá sa v živote počíta, sú peniaze.“

„Láska je najpríjemnejší stav čiastočnej nepríčetnosti.“

„Sociálna nespravodlivosť je tak dôverne známa, má takú robustnú konštitúciu, že ju ľahko považujú za prirodzenú aj tí, ktorí sú jej obeťami.“

„Vo Francúzsku trvajú peňažné trápenia dlhšie ako trápenia srdca a prenášajú sa z jednej generácie na druhú.“


„Das größte Vergnügen im Leben besteht darin, Dinge zu tun, die man nach Meinung anderer Leute nicht fertigbringt.“

„Social injustice is such a familiar phenomenon, it has such a sturdy constitution, that it is readily regarded as something natural even by its victims.“

Podobní autori