„Človek, čo má radosť z toho ak mašíruje v zástupe a šíku pri vyhrávani hudby je hodný opovrhovania: Dostal omylom svoj veľký mozog, miecha by mu bola celkom stačila.“

— Albert Einstein

Albert Einstein foto
Albert Einstein208
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Podobné citáty