„Veľké cnosti robia človeka obdivuhodným, malé chyby ho robia hodným lásky.“

Posledná aktualizácia 23. jún 2020. História
Pearl S.  Buck fotka
Pearl S. Buck23
americká spisovateľka 1892 - 1973

Podobné citáty

Henry Louis Mencken fotka
Friedrich Schiller fotka

„Vôľa robí človeka veľkým i malým.“

—  Friedrich Schiller nemecký básnik, filozof, historik a dramatik 1759 - 1805

Robert Fulghum fotka
Citát „Nesnaž sa robiť veľké veci, ale len malé veci s veľkou láskou.“
Matka Tereza fotka

„Nesnaž sa robiť veľké veci, ale len malé veci s veľkou láskou.“

—  Matka Tereza rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997

Varianta: V tomto živote nemôžeme robiť veľkolepé veci. Môžeme robiť len malé veci s veľkou láskou.

Matka Tereza fotka
Matka Tereza fotka
Federico Fellini fotka

„Malá láska vidí všade veľké chyby.“

—  Phil Bosmans belgický spisovateľ a kňaz 1922 - 2012

Ivan Vyskočil fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Chyby robia človeka sympatickým.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Theodore Roosevelt fotka
John Erskine fotka
Mark Twain fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Jean Paul fotka

Súvisiace témy