Príslovia

Nejoblíbenější přísloví

„Každému ver, ale nikomu nedôveruj.“

„Ak vstaneš ráno s večernou myšlienkou, stratil si noc.“


„Nie je krásne, čo je krásne, krásne je, čo sa nám ľúbi.“

„Kto ohovára pred tebou, bude ohovárať aj teba.“

„Ak seješ pŕhľavu, nechodievaj bosý!“

„Prílišná láska je nenávisť, prílišná nenávisť láska.“

„Skutočná láska začína tam, kde končí láska sebecká.“

„Nebo o sebe nešíri, že je vysoké.“


„Hovorením ryžu nenavaríš.“

„Múdra žena sa vydáva za dobrého muža, hlúpa za muža s majetkom.“

„Keď prehovoria peniaze, pravda zmĺkne.“

„Dar za dar a zadarmo nič.“


„Dokiaľ je človek šťastný, vždy má dosť priateľov.“

„Lepší rozum ako zlato.“

„Peniaze sú dobré čítané a žena bitá.“

„Čo môžeš urobiť sám, nezveruj na iného.“