Staroveké príslovia

„Pisár, čo nevie sumerský, aký je to pisár?“

„Žena je budúcnosť muža.“


„Kto dvíha príliš ťažký kameň, ten ho nedohodí.“

„Utrpenie dali skalám, ale tie ho nevydržali; takže ho dali ľuďom.“

„Srdce vidí skôr ako oči.“

„Skôr, ako sa zajtrajšok stane včerajškom, ľudia často prehliadnu šance, ktoré im ponúka dnešok.“

„Kto sa vyhráža veľkým kameňom, ten nehodí.“

„Dobrota sa vracia za bránu dobrých.“


„Načúvaj svojmu presvedčeniu, aj keď sa rozumu zdajú dôvody nezmyselné.“

„Môžeš mi vravieť čo chceš, len mi neprotireč!“

„Krajina bez jazyka, je ako krajinou bez srdca.“

„Aj keby ťa chválilo tisíc úst naraz, nikdy medzi nimi nesmú byť tie Tvoje.“


„Slovo zbližuje ľudí a preto márne hovoriť tak, aby nám všetci porozumeli a aby všetko, čo vravíme, bolo pravdou.“

„Nad ľudskou hlúposťou sú aj bohovia bezmocní.“

„Kto veľmi netrpel, ten ťažšie dosiahne to, aby sa stal lepším človekom.“

„Iba múdrosťou na trhu nič nekúpiš.“