Americké príslovia

„Muž by mal vonku kráčať vždy prvý. Jeho povinnosťou je zistiť, či je chodník pre ženu bezpečný.“

„Preukazuj úctu všetkým ľuďom, neplaz sa však pred nikým.“


„Zaslepenec je väčší úbožiak ako slepec.“

„Indián sedí v kanoe vpredu a vesluje. Žena sedí vzadu, no ona určuje smer.“

„Nepozeraj sa odkiaľ ideš, skôr sa pozeraj kam máš ísť.“

„Vstávaj zavčasu, zver nezabára hlavu do páperových vankúšov, vychádza sa pásť na svitaní.“

„Keď ráno vstaneš, poďakuj za ranné svetlo, za svoj život a svoju silu. Ak nenájdeš dôvod na vďaku, vina je v tebe samotnom.“

„Voda je krv matky zeme. Tráva a stromy sú jej vlasy.“


„Byť šťastný znamená zvyknúť si na život vo vlastnej koži.“

„Nádej je záloha na šťastie.“

„Máme len toľko šťastia, koľko sme sami rozdali.“

„Keď si zašiel tak ďaleko, že už nevládzeš prejsť ani jeden krok, potom si prešiel len polovicu vzdialenosti, akú si schopný prejsť.“


„Zlí ľudia sa podobajú lavíne, snažia sa strhnúť so sebou aj ostatných.“

„Pretože žena rodí deti, má byť zvýhodnená. Muž je otrokom.“

„Ten, kto je svedkom zlého činu a ani nezdvihne ruku, aby mu zabránil, je rovnako vinný ako ten, kto zlo pácha.“

„Šťastie je priestor medzi príliš málo a príliš mnoho.“