Európske príslovia

„Keď prehovoria peniaze, pravda zmĺkne.“

„Mýlia sa tí, ktorí dúfajú, že si vystačia sami.“


„Snívať o minulosti znamená zmeškať prítomnosť.“

„Nikdy sa neožeň s vdovou, iba ak jej obesili manžela.“

„Vták, ktorý si sadne naraz na dve vetvy spadne na zem.“

„Kto sa tridsať ráz do roka okúpe v mori, nikdy neprechladne. Kto sa vykúpe šesťdesiat ráz, ten nedostane nikdy nijaký neduh.“

„Zlepšime sami seba, potom sa zlepší všetko.“

„Kto nehovorí, toho pochovajú.“


„Kto chce byť šťastný, musí zostať doma.“

„Človek životom nikdy nejde sám.“

„Zo slov nemožno postaviť most. Na to treba trámy.“

„Pošpinené ruky dostávajú čisté peniaze.“


„Úsmev stojí menej ako elektrický prúd a dáva viac svetla.“

„Musíme dúfať v to najlepšie, zlo príde samo.“

„Zo zlého žriebäťa často vyrastie dobrý kôň.“

„Kostol je blízko, ale na ceste je poľadovica. Krčma je ďaleko, ale budeme kráčať opatrne.“