Fínske príslovia

„Zo slov nemožno postaviť most. Na to treba trámy.“

„Nemôže nad druhým vládnuť ten, kto sám seba nevie ovládať.“


„Budú deti - bude chlieb.“

„Prvá láska je podobná prvému snehu.“

„Chlieb ber zemi, nie z úst iného“

„Krása je potrebná na svadbu, láska na každý deň.“

„V mladosti ženy milujeme – v starobe im rozumieme.“

„Muži žiarlia na svojich predchodcov, ženy na tých, čo prídu po nich.“