Holandské príslovia

„Keď sa má osol priveľmi dobre, ide na ľad a zláme si nohu.“

„Keď je niečo jeden rok prasiatko, na druhý rok je to sviňa.“


„K príbehu sa vždy niečo pridá.“

„Kto má šťastie, vedie nevestu k oltáru.“

„Keď pri tom človek nie je, umyjú mu hlavu“

„Kto je unavený od šťastia, nech sa ožení.“

„Vietor sa nedá umlčať ani zakázať, ale je možné postaviť veterné mlyny.“

„Husi sú odvážne a šťastne gágajú, pokiaľ sú v kŕd1i.“


„Ženiť sa, to nieje ako natiahnuť si drevák.“

„Žiarlivosť je tieňom nevery.“

„Nie je stále májový večer.“

„Skoro oheň, skoro popol.“


„Jeden otec skôr uživí desať detí, ako desať detí jedného otca.“

„Mladosť je božská nemoc, z ktorej sa každým dňom trochu uzdravujeme.“

„Starobu si treba ctiť, i keby sa mala mlátiť palicou.“

„Rýchlo vzplanie, vzápätí ľahne popolom.“