Albert Einstein citáty strana 2


„Predstavivosť je dôležitejšia než vedomosti. Vedomosti sú obmedzené, predstavivosť však obopína zemeguľu.“

„Dôležitá vec je neprestať sa pýtať.“


„Skôr rozbiješ atóm ako ohováranie.“

„[Nenosím] vo svojej hlave takéto informácie nakoľko ich možno ľahko vyčítať z kníh. [... ] Hodnota vysokoškolského vzdelania nespočíva v naučení sa mnohých faktov, ale vo vycvičení mysle myslieť. (v reakcii na to, že nevedel povedať z hlavy rýchlosť zvuku)“

„Najrozumnejšia forma výchovy je príklad.“

„Skutočná láska nemôže vzniknúť na prvý pohľad. Na prvý pohľad môže vzniknúť len začiatok skutočnej lásky.“

„Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote.“

„Len dve veci sú nekonečné. Vesmír a ľudská hlúposť. Pri tej prvej si však nie som taký istý.“


„Láska je ako príklad z matematiky...počítaš...zmýliš sa...chceš sa opraviť ale už je neskoro...zvoní.“

„Človek, ktorý považuje svoj život za nezmyselný, je nielen nešťastný, ale je sotva na život spôsobilý.“

„Keby som mal k dispozícii hodinu na zvládnutie problému, na ktorom by závisel môj život, strávil by som 40 minút jeho štúdiom, 15 minút jeho analýzou a 5 minút jeho riešením.“

„Pre sám život sa oplatí žiť.“


„Láska je pre človeka zložitejšia ako matematika, často s neriešiteľnými príkladmi.“

„Nemôžeme si zúfať z ľudstva, pretože my sami sme ľudské bytosti.“

„Neplač, že zapadlo slnko, lebo slzy ti zabránia uvidieť hviezdy.“

„Čo ma naozaj zaujíma je to, či Boh pri stvorení sveta mal vôbec nejakú inú možnosť.“

Podobní autori