„Je otázka, čo je významnejšie: znalosť faktov, či fantázia.“

— Albert Einstein

Albert Einstein foto
Albert Einstein208
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Podobné citáty

Ďalší