Je otázka, čo je významnejšie: znalosť faktov, či fantázia.

—  Albert Einstein
Podobné citáty