„Problémom našich čias nie je atómová bomba, ale srdce človeka.“

— Albert Einstein

Albert Einstein foto
Albert Einstein208
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955
Reklama

Podobné citáty

Johann Wolfgang von Goethe foto
Josef Stalin foto

„Smrťou končí každý problém. - Žiadny človek, žiadny problém.“

— Josef Stalin generálny tajomník Komunistickej strany Sovietskeho zväzu 1878 - 1953

Reklama
  Konfucius foto
 Ján Pavol II. foto
Truman Capote foto

„Hlavné problémy sveta sú výsledkom rozdielu toho, akým spôsobom myslí človek.“

— Gregory Bateson anglický antropológ, sociálny vedec, lingvista, vizuálny antropológ, kybernetik 1904 - 1980

 Ezop foto
Albert Einstein foto
Reklama
Johann Wolfgang von Goethe foto

„Večne tápame v problémoch.“

— Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

 Ján Pavol II. foto
 Aischylos foto
Anselm Osb Grün foto
Reklama
Winston Churchill foto

„Žiadny problém sa nevyrieši tým, že ho pošleme k vode.“

— Winston Churchill premiér Spojeného kráľovstva počas 2. svetovej vojny 1874 - 1965

Albert Einstein foto
Dwight D. Eisenhower foto

„Páni, nediskutujte, riešte problém!“

— Dwight D. Eisenhower americký generál a politik, 34. prezident Spojených štátov 1890 - 1969

Albert Einstein foto

„Každý problém v sebe skrýva príležitosť niečo dokázať.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Ďalší