„Múdrosť nie je výsledkom štúdia, ale celoživotného snaženia o jej získanie.“

— Albert Einstein

Albert Einstein photo
Albert Einstein208
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955
Reklama

Podobné citáty

  Konfucius photo
  Konfucius photo
Reklama
Carl Friedrich Gauß photo
Sigmund Freud photo
Georg Wilhelm Friedrich Hegel photo
Páter Pio photo
 Seneca photo
Giovanni Bosco photo
Reklama
Charles de Montesquieu photo
  Konfucius photo
Albert Einstein photo
 Tereza z Avily photo
Reklama
Niccolo Machiavelli photo
Miroslav Válek photo

„Vieme, že nerozhodujú dobré úmysly, ale výsledky.“

— Miroslav Válek slovenský básnik, publicista a politik 1927 - 1991

 Buddha photo

„Sme výsledkom nášho myslenia.“

—  Buddha nepálsky duchovný učiteľ na ktorého učení bol založený Budhizmus -566 - -483 pr. n. l.

Ďalšie