„Moje ideály, ktoré mi vždy žiarili na cestu a znova a znova ma napĺňali radostnou odvahou žiť, boli láskavosť, krása, a pravda... Prázdne ciele ľudského úsilia - majetok, povrchný úspech, prepych - sa mi vždy videli opovrhnutiahodné.“

— Albert Einstein

Albert Einstein foto
Albert Einstein208
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Podobné citáty