„Žite pre seba a budete žiť nadarmo;
Žite pre iných a budete žiť znova.“

—  Bob Marley

Originál

Live for yourself and you will live in vain; Live for others, and you will live again.

Preložil Agata20, Bystruška
Témy
žito, žila
Bob Marley fotka
Bob Marley36
jamajský spevák, skladateľ, hudobník 1945 - 1981

Podobné citáty

Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Ján z Kríža fotka

„Duša, ktorá žije v láske, neunavuje ani seba, ani iných.“

—  Ján z Kríža španielsky mystik a rímskokatolícky svätec 1542 - 1591

Martin Luther King fotka

„Keby sme pomohli dúfať čo len jednému človeku, nežili sme nadarmo.“

—  Martin Luther King americký duchovný, aktivista a vodca v americkom hnutií občianskych práv 1929 - 1968

Prisudzované výroky

Oscar Wilde fotka
Paul Claudel fotka
Sókratés fotka

„Iní ľudia žijú, aby jedli, ja však jem, aby som žil.“

—  Sókratés klasický grécky filozof z Atén -470 - -399 pred n. l.

Aristoteles fotka
Seneca starší fotka
David Herbert Lawrence fotka
George Sand fotka

„Žiť znamená milovať a nemilovať znamená nežiť.“

—  George Sand francúzska autorka románov a memoárov; pseudonym Lucile Dupin Aurore 1804 - 1876

Epikúros ze Samu fotka
Charles de Montesquieu fotka
František Rojček fotka
Charlotte Gray fotka

„Ľudia, za ktorými neostávajú veľké výsledky, ale iba okamihy drobných láskavostí, nežili nadarmo.“

—  Charlotte Gray kanadská historička 1948

Varianta: Ľudia za ktorými neostávajú veľké výdobytky, ale len sled malých láskavostí, nežili nadarmo.

Jean Paul Sartre fotka

„Človek žije, umiera a ani nevie, ako žije a umiera.“

—  Jean Paul Sartre francúzskya existenciálny filozof, dramatik, prozaik, scenárista, politický aktivista, autor životopisov a literárny kr… 1905 - 1980

Michel Quoist fotka
Harper Lee fotka
Marcus Tullius Cicero fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x