Osud ľudí ako celku bude taký, aký si zasluhujú.

—  Albert Einstein
Podobné citáty