„Osud ľudí ako celku bude taký, aký si zasluhujú.“

— Albert Einstein

Albert Einstein foto
Albert Einstein208
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955
Reklama

Podobné citáty

Ignác z Loyoly foto
Immanuel Kant foto
Reklama
  Konfucius foto

„Len dva druhy ľudí sa nikdy nemôžu zmeniť. Celkom múdri a celkom hlúpi.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -550 - -478 pr. n. l.

Publilius Syrus foto
Albert Schweitzer foto
George Bernard Shaw foto
Helder Camara foto
Reklama
Karl Marx foto

„Akí sú ľudia, taká je aj diskusia.“

— Karl Marx nemecký filozof, ekonóm 1818 - 1883

Gabriel Chevalier foto
Marcus Aurelius foto
 Benedikt XVI. foto
Reklama
Valeriu Butulescu foto
Ralph Waldo Emerson foto

„Konaj, a sám osud sa skloní pred tebou.“

— Ralph Waldo Emerson americký filozof, esejista a básnik 1803 - 1882

 Seneca foto

„Čo osud nedal, nemôže ani vziať.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pr. n. l.

 Seneca foto

„I nepriaznivý osud býva vrtkavý.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pr. n. l.

Ďalší