Phaedrus citáty

Phaedrus fotka
15   7

Phaedrus

Dátum narodenia: 20 pred n. l.
Ďalšie mená: Faedrus

Faedrus bol rímsky bájkar, pôvodom pravdepodobne trácky otrok z Pydny v rímskej provincii Macedónia . Jeho život a tvorba spadá do obdobia vlády cisárov Augusta, Tiberia, Caligulu a Claudia. Faedrus je považovaný za prvého latinsky píšuceho autora bájok, hoci v skutočnosti iba preložil jambickým senárom grécke bájky pripisované Ezopovi.

„Je bežné slovo priateľ, zato vernosť je ojedinelá.“

—  Phaedrus

Varianta: Priateľ je bežné slovo, zato vernosť je vzácna.

„Učený človek má svoje bohatstvo vždy v sebe.“

—  Phaedrus

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

„Nie sú vždy veci také, ako vyzerajú; mnohých oklame prvý dojem.“

—  Phaedrus

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Pre človeka nič nie je užitočnejšie ako správne hovoriť.“

—  Phaedrus

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

„V lichotení zlého človeka sa skrýcajú nástrahy.“

—  Phaedrus

Varianta: V lichôtkach zlého človeka sa skrývajú nástrahy.

„Things are not always what they seem.“

—  Phaedrus, kniha Fables

Book IV, fable 2, line 5.
Fables
Originál: (la) Non semper ea sunt quae videntur.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobní autori

Ezop fotka
Ezop29
staroveký grécky rozprávač
Gaius Titus Petronius fotka
Gaius Titus Petronius20
rímsky dvoran, predpokladaný autor diela Satyrica
Gaius Julius Caesar fotka
Gaius Julius Caesar20
rímsky senator
Marcus Tullius Cicero fotka
Marcus Tullius Cicero421
rímsky filozof a štátnik
Publius Cornelius Tacitus fotka
Publius Cornelius Tacitus42
senátor a historik rímskej ríše
Decimus Iunius Iuvenalis fotka
Decimus Iunius Iuvenalis50
staroveký rímsky básnik
Marcus Fabius Quintilianus fotka
Marcus Fabius Quintilianus26
staroveký rímsky rétor
Claudius Claudianus fotka
Claudius Claudianus12
rímsky latinský básnik
Ulpianus fotka
Ulpianus4
rímsky sudca
Titus Livius fotka
Titus Livius31
rímsky historik
Dnešné výročie
Mark Twain fotka
Mark Twain198
americký autor a humorista 1835 - 1910
Oscar Wilde fotka
Oscar Wilde336
írsky spisovateľ a básnik 1854 - 1900
Winston Churchill fotka
Winston Churchill88
premiér Spojeného kráľovstva počas 2. svetovej vojny 1874 - 1965
Jonathan Swift fotka
Jonathan Swift44
anglo-írsky satirik, esejista, básnik, atď. 1667 - 1745
Ďalších 22 výročí
Podobní autori
Ezop fotka
Ezop29
staroveký grécky rozprávač
Gaius Titus Petronius fotka
Gaius Titus Petronius20
rímsky dvoran, predpokladaný autor diela Satyrica
Gaius Julius Caesar fotka
Gaius Julius Caesar20
rímsky senator
Marcus Tullius Cicero fotka
Marcus Tullius Cicero421
rímsky filozof a štátnik
Publius Cornelius Tacitus fotka
Publius Cornelius Tacitus42
senátor a historik rímskej ríše