Phaedrus citáty

Phaedrus fotka
15   7

Phaedrus

Dátum narodenia: 20 pred n. l.
Ďalšie mená: Faedrus

Faedrus bol rímsky bájkar, pôvodom pravdepodobne trácky otrok z Pydny v rímskej provincii Macedónia . Jeho život a tvorba spadá do obdobia vlády cisárov Augusta, Tiberia, Caligulu a Claudia. Faedrus je považovaný za prvého latinsky píšuceho autora bájok, hoci v skutočnosti iba preložil jambickým senárom grécke bájky pripisované Ezopovi. Wikipedia

„Je bežné slovo priateľ, zato vernosť je ojedinelá.“

—  Phaedrus

Varianta: Priateľ je bežné slovo, zato vernosť je vzácna.

„Učený človek má svoje bohatstvo vždy v sebe.“

—  Phaedrus

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

„V lichotení zlého človeka sa skrýcajú nástrahy.“

—  Phaedrus

Varianta: V lichôtkach zlého človeka sa skrývajú nástrahy.

„Nie sú vždy veci také, ako vyzerajú; mnohých oklame prvý dojem.“

—  Phaedrus

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

„Pre človeka nič nie je užitočnejšie ako správne hovoriť.“

—  Phaedrus

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Things are not always what they seem.“

—  Phaedrus, kniha Fables

Book IV, fable 2, line 5.
Fables
Originál: (la) Non semper ea sunt quae videntur.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobní autori

Gaius Titus Petronius fotka
Gaius Titus Petronius20
rímsky dvoran, predpokladaný autor diela Satyrica
Ezop fotka
Ezop31
staroveký grécky rozprávač
Gaius Julius Caesar fotka
Gaius Julius Caesar20
rímsky senator
Marcus Tullius Cicero fotka
Marcus Tullius Cicero431
rímsky filozof a štátnik
Publius Cornelius Tacitus fotka
Publius Cornelius Tacitus41
senátor a historik rímskej ríše
Quintus Ennius fotka
Quintus Ennius3
rímsky spisovateľ
Decimus Iunius Iuvenalis fotka
Decimus Iunius Iuvenalis50
staroveký rímsky básnik
Marcus Fabius Quintilianus fotka
Marcus Fabius Quintilianus26
staroveký rímsky rétor
Claudius Claudianus fotka
Claudius Claudianus12
rímsky latinský básnik
Ulpianus fotka
Ulpianus4
rímsky sudca
Dnešné výročie
Ignác z Loyoly fotka
Ignác z Loyoly56
katolícky svätec, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej 1491 - 1556
Théophile Gautier fotka
Théophile Gautier10
francúzsky spisovateľ 1811 - 1872
Adalbert Stifter fotka
Adalbert Stifter2
rakúsky maliar, spisovateľ a pacifista 1805 - 1868
Leszek Kołakowski fotka
Leszek Kołakowski2
1927 - 2009
Ďalších 14 výročí
Podobní autori
Gaius Titus Petronius fotka
Gaius Titus Petronius20
rímsky dvoran, predpokladaný autor diela Satyrica
Ezop fotka
Ezop31
staroveký grécky rozprávač
Gaius Julius Caesar fotka
Gaius Julius Caesar20
rímsky senator
Marcus Tullius Cicero fotka
Marcus Tullius Cicero431
rímsky filozof a štátnik
Publius Cornelius Tacitus fotka
Publius Cornelius Tacitus41
senátor a historik rímskej ríše