Phaedrus citáty

Phaedrus fotka
15   7

Phaedrus

Dátum narodenia: 20 pred n. l.
Ďalšie mená: Faedrus

Faedrus bol rímsky bájkar, pôvodom pravdepodobne trácky otrok z Pydny v rímskej provincii Macedónia . Jeho život a tvorba spadá do obdobia vlády cisárov Augusta, Tiberia, Caligulu a Claudia. Faedrus je považovaný za prvého latinsky píšuceho autora bájok, hoci v skutočnosti iba preložil jambickým senárom grécke bájky pripisované Ezopovi. Wikipedia

„Je bežné slovo priateľ, zato vernosť je ojedinelá.“

—  Phaedrus

Varianta: Priateľ je bežné slovo, zato vernosť je vzácna.

„Učený človek má svoje bohatstvo vždy v sebe.“

—  Phaedrus

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

„V lichotení zlého človeka sa skrýcajú nástrahy.“

—  Phaedrus

Varianta: V lichôtkach zlého človeka sa skrývajú nástrahy.

„Nie sú vždy veci také, ako vyzerajú; mnohých oklame prvý dojem.“

—  Phaedrus

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

„Pre človeka nič nie je užitočnejšie ako správne hovoriť.“

—  Phaedrus

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Things are not always what they seem.“

—  Phaedrus, kniha Fables

Book IV, fable 2, line 5.
Fables
Originál: (la) Non semper ea sunt quae videntur.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobní autori

Gaius Titus Petronius fotka
Gaius Titus Petronius20
rímsky dvoran, predpokladaný autor diela Satyrica
Marcus Tullius Cicero fotka
Marcus Tullius Cicero428
rímsky filozof a štátnik
Publius Cornelius Tacitus fotka
Publius Cornelius Tacitus41
senátor a historik rímskej ríše
Gaius Julius Caesar fotka
Gaius Julius Caesar20
rímsky senator
Ezop fotka
Ezop31
staroveký grécky rozprávač
Decimus Iunius Iuvenalis fotka
Decimus Iunius Iuvenalis50
staroveký rímsky básnik
Claudius Claudianus fotka
Claudius Claudianus12
rímsky latinský básnik
Ulpianus fotka
Ulpianus4
rímsky sudca
Titus Livius fotka
Titus Livius31
rímsky historik
Quintus Horatius Flaccus fotka
Quintus Horatius Flaccus144
rímsky lyrik
Dnešné výročie
Henry Ford fotka
Henry Ford63
americký priemyselník 1863 - 1947
Otto Von Bismarck fotka
Otto Von Bismarck30
nemecký štátnik, kancelár Nemecka 1815 - 1898
Arnold Schwarzenegger fotka
Arnold Schwarzenegger19
rakúsko-americký herec, podnikateľ a politik 1947
Emily Bronte fotka
Emily Bronte6
britská spisovateľka, poetka a učiteľka 1818 - 1848
Ďalších 16 výročí
Podobní autori
Gaius Titus Petronius fotka
Gaius Titus Petronius20
rímsky dvoran, predpokladaný autor diela Satyrica
Marcus Tullius Cicero fotka
Marcus Tullius Cicero428
rímsky filozof a štátnik
Publius Cornelius Tacitus fotka
Publius Cornelius Tacitus41
senátor a historik rímskej ríše
Gaius Julius Caesar fotka
Gaius Julius Caesar20
rímsky senator
Ezop fotka
Ezop31
staroveký grécky rozprávač