Albert Einstein citáty

Albert Einstein foto

208   4006

Albert Einstein

Dátum narodenia: 14. marec 1879
Dátum úmrtia: 18. apríl 1955

Albert Einstein bol židovsko-nemecko-švajčiarsko-americký teoretický fyzik, ktorý je považovaný za najvýznamnejšieho vedca 20. storočia. Predložil teóriu relativity a významne prispel k rozvoju kvantovej mechaniky, štatistickej mechaniky a kozmológie. V roku 1921 mu bola za vysvetlenie fotoelektrického javu a zásluhy v oblasti teoretickej fyziky udelená Nobelova cena za fyziku.

Citáty Albert Einstein


„Čo ma naozaj zaujíma je to, či Boh pri stvorení sveta mal vôbec nejakú inú možnosť.“

„Aby sme išli po tomto svete správnou cestou, treba sa obetovať až do konca. Poslanie človeka nespočíva v tom, aby bol šťastný. Človek musí pre ľudstvo objaviť niečo veľké.“


„Som dosť veľký umelec na to, aby som kreslil slobodne podľa svojej predstavivosti. Predstavivosť je dôležitejšia ako vzdelanie… Vzdelanie je obmedzené, Predstavivosť obklopuje svet.“

„Neexistujú veľké objavy a skutočný pokrok, ak je na svete čo i len jedno nešťastné dieťa.“

„Najnepochopiteľnejšia vec na svete je daň z príjmu.“

„Nebezpečenstvom pre tento svet nie sú len ľudia, ktorí páchajú zlo, ale aj tí, čo sedia doma a dovolia im toto zlo páchať.“

„Chcel by som vedieť, ako Boh stvoril svet.“

„Nemusíme pochopiť tento svet. Len sa v ňom musíme vyznať.“


„...Jedna osoba nemôže zmeniť cely svet, ale Ty môžeš zmeniť cely svet jednej osoby....“

„Je celkom možné, že za našim zmyslovým vnímaním sa skrývajú celé svety, o ktorých nemáme ani potuchu.“

„Svet okolo nás je plný nádherných prírodných javov, nad ktorými žasne rozum a srdce pookreje, ak ich dokážeme vidieť.“

„Svet je chudobný na princípy, ale ohromne bohatý na štruktúry.“


„Koniec sveta bude, keď ľudia prestanú spievať.“

„Poctivý bádateľ musí byť naplnený vierou v múdru stavbu sveta, ktorú sa snaží poznať.“

„Niet nič na svete, čoho by som sa nemohol kedykoľvek vzdať.“

„Nič na svete nie je také obávané ako vplyv mužov, ktorí sú duchovne nezávislí.“

Podobní autori