„Neexistujú veľké objavy a skutočný pokrok, ak je na svete čo i len jedno nešťastné dieťa.“

— Albert Einstein

Albert Einstein foto
Albert Einstein208
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955
Reklama

Podobné citáty

Citát „Dieťa vzdelávané iba školou je nevzdelané dieťa.“
George Santayana foto

„Dieťa vzdelávané iba školou je nevzdelané dieťa.“

— George Santayana španielsko-americký filozof 20.storočia spájaný s pragmatizmom 1863 - 1952

Fulton J. Sheen foto
Reklama
George Bernard Shaw foto
Milan Rúfus foto
 Euripidés foto
Irving Stone foto
Jan Amos Komenský foto

„Nie je dobré zúfať si nad pokrokom.“

— Jan Amos Komenský učiteľ, pedagóg, filozof a spisovateľ 1592 - 1670

Citát „Svet dieťaťa je plný nevinnosti a čistoty, ale postupne vykročíme na cestu dláždenú klamstvom a keď dozrejeme, sme starí - nielen telesne ale i duševne.“
 Osho foto
Reklama
Albert Einstein foto
Peter Gregor foto
Henry Ford foto
Albert Einstein foto
Reklama
Michelangelo Buonarroti foto
Charlie Chaplin foto

„Kto nikdy nebol dieťaťom, nemôže sa stať dospelým.“

— Charlie Chaplin britský komediálny herec a filmár 1889 - 1977

Marcus Tullius Cicero foto
George Bernanos foto
Ďalší