„Neexistujú veľké objavy a skutočný pokrok, ak je na svete čo i len jedno nešťastné dieťa.“

— Albert Einstein

Albert Einstein foto
Albert Einstein208
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Podobné citáty

Jan Amos Komenský foto

„Nie je dobré zúfať si nad pokrokom.“

— Jan Amos Komenský učiteľ, pedagóg, filozof a spisovateľ 1592 - 1670

Fulton J. Sheen foto
Citát „Dieťa vzdelávané iba školou je nevzdelané dieťa.“
George Santayana foto

„Dieťa vzdelávané iba školou je nevzdelané dieťa.“

— George Santayana španielsko-americký filozof 20.storočia spájaný s pragmatizmom 1863 - 1952

Milan Rúfus foto
 Euripidés foto
Michelangelo Buonarroti foto
Charlie Chaplin foto

„Kto nikdy nebol dieťaťom, nemôže sa stať dospelým.“

— Charlie Chaplin britský komediálny herec a filmár 1889 - 1977

Albert Einstein foto
Albert Einstein foto
 Lao-c' foto
Isaac Newton foto

„Ani jeden veľký objav sa nerodil bez smelého odhadu.“

— Isaac Newton britský fyzik a matematik a zakladateľ modernej klasickej fyziky 1643 - 1727

George Bernanos foto
Irving Stone foto
 Benedikt XVI. foto
Ďalší