Albert Einstein citáty

Albert Einstein foto

206   3699

Albert Einstein

Dátum narodenia: 14. marec 1879
Dátum úmrtia: 18. apríl 1955

Albert Einstein bol židovsko-nemecko-švajčiarsko-americký teoretický fyzik, ktorý je považovaný za najvýznamnejšieho vedca 20. storočia. Predložil teóriu relativity a významne prispel k rozvoju kvantovej mechaniky, štatistickej mechaniky a kozmológie. V roku 1921 mu bola za vysvetlenie fotoelektrického javu a zásluhy v oblasti teoretickej fyziky udelená Nobelova cena za fyziku.

Citáty Albert Einstein


„Chcel by som vedieť, ako Boh stvoril svet.“

„Pred Bohom sme všetci rovnako múdri a rovnako hlúpi.“


„Boh nehrá kocky.“

„Čo ma naozaj zaujíma je to, či Boh pri stvorení sveta mal vôbec nejakú inú možnosť.“

„Zdá sa mi že idea osobného boha je antropologický koncept, ktorý nemôžem brať vážne. Takisto si neviem predstaviť nejakú vôľu alebo cieľ mimo ľudskej sféry... Veda bola obvinená z podrývania morálky, ale toto obvinenie je nespravodlivé. Ľudské etické správanie by malo byť založené na pochopení, vzdelaní a sociálnych väzbách a potrebách; žiadny náboženský základ nie je potrebný. Človek by na tom bol dosť biedne keby musel byť ovládaný strachom z trestu a nádejou na odmenu po smrti.“

„Duchovný život mnohých stroskotáva preto, lebo nehľadajú Boha pre neho samého, ale aby od neho niečo dostali. Tak nám Božie dary často prekážajú, aby sme došli k samému Bohu, stavajú sa ako múr medzi nás a Boha. Človeka nemáme hodnotiť podľa toho, čo získal, ale čo dal.“

„Čím menej vedomostí človek má, tým viacej je vzdialený od Boha.“

„Len ten, kto sa odváži pozrieť za horizont poznania povoleného ortodoxnými autoritami, môže rozšíriť svoj vlastný horizont na úroveň poznania bohov.“


„Boh je rafinovaný, ale nie je zlomyslný.“

„Boh existuje pre toho, kto v neho verí.“

„Boh nehrá v kocky. V liste Max Born-ovi; citovaný v knihe: The Life and Times“

„Idea osobného boha je len antropologický koncept, ktorý nemôžem brať vážne. Ja verím na Boha Spinozovho, ktorý sa prejavuje v zákonitej harmónii kozmickej existencie a nie na Boha, ktorý sa zaoberá konaním a osudmi ľudí.“

„Boh môže byť komplikovaný, ale on nie je zlomyseľný.“