„Sila lásky spočíva v tom, že je človek šťastný so ženou. Sila sebelásky, že je šťastný bez nej.“

Albert Einstein fotka
Albert Einstein205
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955
Reklama

Podobné citáty

Johann Heinrich Pestalozzi fotka

„Láska nespočíva v slovách, ale v sile ľudí.“

—  Johann Heinrich Pestalozzi švajčiarsky pedagóg a reformátor vzdelávania 1746 - 1827

Soňa Müllerová fotka
Reklama
Henri Troyat fotka
Ernst Feuchtersleben fotka

„V tajomstve cnosti spočíva jej sila.“

—  Ernst Feuchtersleben rakúsky psychiater, básnik a filozof 1806 - 1849

François-René de Chateaubriand fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Friedrich Schiller fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
Reklama
Theodore Dreiser fotka
Louis Pasteur fotka
Elias Canetti fotka

„Sila klamlivých myšlienok spočíva v ich extrémnej klamlivosti.“

—  Elias Canetti v Bulharsku narodený švajčiarsky a britský modernista ,románopisec, dramatik, memoárista a non-fiction spisovateľ 1905 - 1994

Karl Ludwig Borne fotka
Reklama
Paul Géraldy fotka
Gavril Romanovič Deržavin fotka
Ivan Fontana fotka
Gilbert Keith Chesterton fotka