„Sila lásky spočíva v tom, že je človek šťastný so ženou. Sila sebelásky, že je šťastný bez nej.“

Albert Einstein fotka
Albert Einstein230
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Podobné citáty

Johann Heinrich Pestalozzi fotka

„Láska nespočíva v slovách, ale v sile ľudí.“

—  Johann Heinrich Pestalozzi švajčiarsky pedagóg a reformátor vzdelávania 1746 - 1827

Soňa Müllerová fotka
Henri Troyat fotka
Ernst Feuchtersleben fotka

„V tajomstve cnosti spočíva jej sila.“

—  Ernst Feuchtersleben rakúsky psychiater, básnik a filozof 1806 - 1849

François-René de Chateaubriand fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Friedrich Schiller fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
Louis Pasteur fotka
Elias Canetti fotka

„Sila klamlivých myšlienok spočíva v ich extrémnej klamlivosti.“

—  Elias Canetti v Bulharsku narodený švajčiarsky a britský modernista ,románopisec, dramatik, memoárista a non-fiction spisovateľ 1905 - 1994

Karl Ludwig Borne fotka
Paul Géraldy fotka
Ivan Fontana fotka
Theodore Dreiser fotka
Gavril Romanovič Deržavin fotka
Gilbert Keith Chesterton fotka
Anatole France fotka
Jean Paul fotka
Henri Fréderic Amiel fotka
Albert Einstein fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x