Seneca citáty strana 3


„Ze země ke hvězdám nevede vyšlapaná cesta.“

„Nestarej se o mínění lidí, je vždy pochybné a obojetné.“


„Nic není tak obtížné a nedostupné, aby to lidský duch nepřekonal.“

„Ctnost mi umožnila cestu ke hvězdám i k samotným nebešťanům.“

„Žádné skrblení nezasluhuje úcty, kromě toho, které se týká času.“

„Lehký je žal, když může radám naslouchat.“

„Kohout nejvíce zmůže na svém smetišti.“

„Rovné právo není to, kterého všichni užívají, nýbrž to, které bylo stanoveno pro všechny.“


„Usilujme o to, abychom ve srovnání s ostatními vedli život lepší, nikoli protichůdný.“

„I po špatné sklizni je třeba sít.“

„Žádný dům není tak malý, aby nepojal mnoho přátel.“

„Kdo se chlubí svým původem, vychloubá se vlastně cizím peřím.“


„Veškerý soulad tohoto světa sestává z nesouladných věcí.“

„Cokoliv se přihodí řádnému muži, to ponese s vyrovnanou myslí; bude si vědom, že to přišlo z božského ustanovení, podle něhož se vše řídí.“

„Nesmíme klást život příliš vysoko, ale nesmíme ho zařadit mezi nepatrné záležitosti.“

„I samotnému císaři, který může všechno, není právě proto mnohé dovoleno.“

Podobní autori