Seneca citáty strana 4


„Dlouhá je cesta poučováním, krátká a účiná na příkladech.“

„Jednej s podřízenými tak, jak chceš, aby nadřízený jednal s tebou.“


„Ze štěstí všech se raduj, neštěstím buď dojat.“

„Jednou z podmínek uzdravení je chuť uzdravit se.“

„Je dobré nikoli pouze žít, nýbrž dobře žít.“

„Společnost knih lze volit lépe, než společnost lidskou. Tím spíše se mezi knihami vybírej přátele pro celý život.“

„Žít blaženě a žít ve shodě s přirozeností, to je totéž.“

„Šťastný není ten, kdo se druhým zdá, šťastný je ten, kdo se sám pokládá za šťastného.“


„Záleží na tom, jak dobře žiješ, ne jak dlouho.“

„Hledejte potěšení v dětech, dopřejte dětem, aby se mohly potěšit s vámi, a bez odkladů užívejte každou radost.“

„Smysl života spočívá ve vytvoření Božího království na zemi, neboli v tom, že vyměníme sobecký, závistivý, násilnický a nerozumný život za život lásky, bratrství, svobody a rozumu.“

„Nikdo nezůstane pod maskou skryt příliš dlouho.“


„Nejkrásnější vlastností ženy je mlčení.“

„Jak dlouho žiji, to nezávisí na mně. Ale jestli skutečně žiji, to na mně závisí.“

„Láska je jediné bohatství, které se nedá ukrást.“

„Slunce vychází i pro hříšníky.“

Podobní autori