Seneca citáty

 Seneca foto

370   968

Seneca

Dátum narodenia: 4 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 65 n. l.
Ďalšie mená: Луций Анней Сенека, Seneca mladší, Lucius Annaeus Seneca

Lucius Annaeus Seneca známy tiež ako Seneca Mladší či jednoducho iba ako Seneca bol rímsky filozof, štátnik a spisovateľ. Bol vybraný ako učiteľ budúceho cisára Nera a neskôr pôsobil ako jeho poradca.

Citáty Seneca


„Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.“

„Pro život, ne pro školu se učíme.“


„Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu.“

„Celý život je trestem.“

„Někdy i žít je statečným činem.“

„Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká.“

„Non schoale sed vitae discimus.
- Neučíme se pro školu, ale pro život.“

„Usilujme o to, abychom ve srovnání s ostatními vedli život lepší, nikoli protichůdný.“


„Nesmíme klást život příliš vysoko, ale nesmíme ho zařadit mezi nepatrné záležitosti.“

„Je dobré nikoli pouze žít, nýbrž dobře žít.“

„Společnost knih lze volit lépe, než společnost lidskou. Tím spíše se mezi knihami vybírej přátele pro celý život.“

„Žít blaženě a žít ve shodě s přirozeností, to je totéž.“


„Záleží na tom, jak dobře žiješ, ne jak dlouho.“

„Smysl života spočívá ve vytvoření Božího království na zemi, neboli v tom, že vyměníme sobecký, závistivý, násilnický a nerozumný život za život lásky, bratrství, svobody a rozumu.“

„Jak dlouho žiji, to nezávisí na mně. Ale jestli skutečně žiji, to na mně závisí.“

„Velmi krátký a velmi ubohý je život těch, kteří si s velkou námahou opatřují to, co potom s námahou ještě větší udržují.“

Podobní autori