„Život meriame skutkami a nie časom.“

—  Seneca

Varianta: Merajme život skutkami, nie časom!

Posledná aktualizácia 14. október 2021. História
Seneca fotka
Seneca370
rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Podobné citáty

Seneca fotka

„Život je dosť dlhý, keď vieš, ako ho prežiť. Život meriame skutkami, a nie časom.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Prisudzované výroky

Miguel De Unamuno Y Jugo fotka

„Život treba merať väčšmi podľa hĺbky než podľa dĺžky, väčšmi myslením než časom.“

—  Miguel De Unamuno Y Jugo španielsky spisovateľ a filozof 1864 - 1936

Varianta: Život treba merať väčšmi podľa hĺbky, než podľa dĺžky, myslením a konaním väčšmi, než časom.

Tereza z Avily fotka
Eduard Bass fotka
Blaise Pascal fotka

„Ľudská cnosť sa nemeria neobyčajnými hrdinskými skutkami, ale každodenným úsilím.“

—  Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

František Saleský fotka
Anatole France fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Timothy Ferriss fotka
Anatole France fotka
Kurt Cobain fotka
Gabriel Laub fotka
Albert Camus fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Maro Publius Vergilius fotka
Marcus Tullius Cicero fotka

„Krátky čas života je dostatočne dlhý na dobrý a čestný život.“

—  Marcus Tullius Cicero rímsky filozof a štátnik -106 - -43 pred n. l.

Prisudzované výroky
Varianta: Krátky čas života je dostatočne dlhý k dobrému a častnému životu.
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Mircea Eliade fotka

Súvisiace témy