„Božie skutky sa nemerajú časom. Neraz Pán dá v jedinom okamihu viac ako inokedy za veľa hodín.“

Posledná aktualizácia 16. september 2021. Histórie
Tereza z Avily fotka
Tereza z Avily30
rímskokatolícka svätica 1515 - 1582

Podobné citáty

Eduard Bass fotka
Seneca fotka

„Život meriame skutkami a nie časom.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Varianta: Merajme život skutkami, nie časom!

Seneca fotka

„Život je dosť dlhý, keď vieš, ako ho prežiť. Život meriame skutkami, a nie časom.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Prisudzované výroky

William Blake fotka
Anatole France fotka
František Saleský fotka

„Jediný skutok lásky k Bohu v čase suchopádnosti má väčšiu hodnotu ako mnoho skutkov v čase nadšenia a útechy.“

—  František Saleský francúzsky biskup, svätý, spisovateľ 1567 - 1622

Prisudzované výroky

Matka Tereza fotka
Citát „Čas sú vraj peniaze, ale peniaze sa nerovnajú času. Bez peňazí sa dá ešte vždy veľa urobiť, bez času nič.“
Tibor Déry fotka
John Ruskin fotka
Miguel De Unamuno Y Jugo fotka

„Život treba merať väčšmi podľa hĺbky než podľa dĺžky, väčšmi myslením než časom.“

—  Miguel De Unamuno Y Jugo španielsky spisovateľ a filozof 1864 - 1936

Varianta: Život treba merať väčšmi podľa hĺbky, než podľa dĺžky, myslením a konaním väčšmi, než časom.

Blaise Pascal fotka

„Ľudská cnosť sa nemeria neobyčajnými hrdinskými skutkami, ale každodenným úsilím.“

—  Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Albert Einstein fotka

„Čas je to, čo odčítame na hodinách.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Seneca fotka
Ján XXIII. fotka
Francois Rabelais fotka

„Čo je najväčšia strata času? Rátanie hodín.“

—  Francois Rabelais hlavný francúzsky renesančný spisovateľ 1494 - 1553

Prisudzované výroky

Voltaire fotka

Súvisiace témy