„Ktosi povedal: Koľko ráz som išiel medzi ľudí, vždy som sa vracal ako menší človek.“

—  Seneca

Posledná aktualizácia 14. október 2021. História
Seneca fotka
Seneca370
rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Podobné citáty

Seneca starší fotka
Billie Holiday fotka
Stephen King fotka
Alexandr Ivanovič Gercen fotka

„Láska je ako ozvena: vracia toľko, koľko prijme.“

—  Alexandr Ivanovič Gercen ruský autor 1812 - 1870

Varianta: Priateľstvo je ako ozvena: dá toľko, koľko dostane.

Sókratés fotka
Lion Feuchtwanger fotka
Pavel Vilikovský fotka
Voltaire fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Tí dobrí ľudia nevedia, koľko práce a času je potrebné, aby sa človek naučil čítať. Ja som na tom pracoval osemdesiat rokov a stále ešte nemôžem povedať, že by sa mi to bolo podarilo.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Potvrdené výroky
Varianta: Ľudia nevedia, koľko času a námahy dá, kým sa naučíte čítať. Potreboval som na to osemdesiat rokov a nemôžem povedať, že by som bol na konci.
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Gustav Freytag fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Voltaire fotka
George Eliot fotka
Helen Rowland fotka
Stanisław Jerzy Lec fotka
Antonio Gala Velasco fotka
Dan Brown fotka
Henry David Thoreau fotka
William Blake fotka

„Vždy povedz, čo si myslíš a podlý človek sa ti vyhne.“

—  William Blake anglický romantický básnik a výtvarník 1757 - 1827