„Dobru pristane prostota a jasnosť.“

—  Seneca

Varianta: Dobru pristane prostota a zrozumiteľnosť.

Seneca fotka
Seneca367
rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Podobné citáty

Sigmund Graff fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Jean de La Bruyere fotka
Josef Čapek fotka
Marcus Fabius Quintilianus fotka

„Prvou požiadavkou výrečnosti je jasnosť.“

—  Marcus Fabius Quintilianus staroveký rímsky rétor 35 - 96

Prisudzované výroky

Stendhal fotka
Hermann Hesse fotka
Citát „Ozdobou hlbokých myšlienok je predovšetkým ich jasnosť.“
Luc de Clapiers de Vauvenargues fotka

„Ozdobou hlbokých myšlienok je predovšetkým ich jasnosť.“

—  Luc de Clapiers de Vauvenargues francúzsky spisovateľ, moralista 1715 - 1747

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Karl Ludwig Borne fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Jean de La Bruyere fotka
Mary Ward fotka

„Konaj dobro a konaj ho dobre.“

—  Mary Ward anglická svätica 1585 - 1645

10.10.
Myšlienky Márie Wardovej

Epikúros ze Samu fotka

„Umenie dobre žiť a dobre umrieť je to isté.“

—  Epikúros ze Samu staroveký grécky filozof -341 - -269 pred n. l.

František Saleský fotka
Myrer fotka
Romain Rolland fotka
Peter Gregor fotka

„Ako mi je – Ach, ako mi je zle! A to mi je ešte pomerne dobre.“

—  Peter Gregor slovenský básnik, prozaik, dramatik a autor rozhlasových hier 1944 - 2014

Konfucius fotka

„Dobro a pravda sa navzájom podmieňujú.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -551 - -479 pred n. l.

Prisudzované výroky

Jean Hippolyte Giraudoux fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x