„Zo šťastia všetkých sa raduj, nešťastie nech ťa dojíma!“

—  Seneca

Prisudzované výroky

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 14. október 2021. História
Seneca fotka
Seneca370
rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Podobné citáty

Gottfried Wilhelm Leibniz fotka

„Milovať znamená radovať sa z cudzieho šťastia.“

—  Gottfried Wilhelm Leibniz nemecký matematik a filozof 1646 - 1716

Potvrdené výroky
Zdroj: [72]

George Bernard Shaw fotka

„Naozajstný pesimista sa úprimne raduje z každého nešťastia,“

—  Oldřich Fišer

Varianta: Ozajstný pesimista sa úprimne raduje z každého nešťastia.

Henrik Ibsen fotka

„Šťastie pre všetkých sa rodí z družnej práce všetkých.“

—  Henrik Ibsen nórsky dramatik, divadelný režisér a básnik 1828 - 1906

John Ruskin fotka
Boris Filan fotka
Marcus Porcius Cato censorius fotka
Jan Amos Komenský fotka
Božena Němcová fotka
Bertrand Russell fotka
Charles Augustin Sainte-Beuve fotka

„Dobrá kniha je drahokam, ktorý vrhá záblesky radosti a šťastia do všetkých vrstiev ľudskej spoločnosti.“

—  Charles Augustin Sainte-Beuve francúzsky literárny kritik 1804 - 1869

Potvrdené výroky
Varianta: Dobrá kniha je drahokam, ktorý vrhá záblesky radosti a šťastia do všetkých vrstiev ľudskej spoločnosť.
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Epikúros ze Samu fotka
Terezie z Lisieux fotka
Terezie z Lisieux fotka

Súvisiace témy