Albert Einstein citáty strana 4


„Zdá sa mi že idea osobného boha je antropologický koncept, ktorý nemôžem brať vážne. Takisto si neviem predstaviť nejakú vôľu alebo cieľ mimo ľudskej sféry... Veda bola obvinená z podrývania morálky, ale toto obvinenie je nespravodlivé. Ľudské etické správanie by malo byť založené na pochopení, vzdelaní a sociálnych väzbách a potrebách; žiadny náboženský základ nie je potrebný. Človek by na tom bol dosť biedne keby musel byť ovládaný strachom z trestu a nádejou na odmenu po smrti.“

„Čím menej vedomostí človek má, tým viacej je vzdialený od Boha.“


„Iba život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.“

„Keď sa už väčšina ľudí hanbí za úbohé šaty a nábytok, o koľko viac by sme sa mali skôr hanbiť za úbohé myšlienky a svetonázory.“

„Nejbohatší je ten člověk, který obohacuje druhých.“

„Pouč sa zo včerajška, ži pre dnešok, dúfaj v zajtrajšok. Dôležité je neprestať klásť si otázky.“

„Veda bez viery je chromá, viera bez vedy je slepá.“

„Tak dlho, ako tu bude ľudstvo, tu budú aj vojny.“


„Aby sme išli po tomto svete správnou cestou, treba sa obetovať až do konca. Poslanie človeka nespočíva v tom, aby bol šťastný. Človek musí pre ľudstvo objaviť niečo veľké.“

„Priateľ je človek, ktorý pozná melódiu tvojho srdca, a predspieva ti ju v tedy, keď ju zabudneš.“

„Každý problém v sebe skrýva príležitosť niečo dokázať.“

„Nebezpečenstvom pre tento svet nie sú len ľudia, ktorí páchajú zlo, ale aj tí, čo sedia doma a dovolia im toto zlo páchať.“


„Prečo nám skvelá technika, ktorá šetrí prácu a uľahčuje život priniesla doteraz tak málo šťastia? Odpoveď je jednoduchá: pretože sme sa ju nenaučili rozumne používať“

„Život je ako hra: nezáleží na to ako dlho hráš ale na tom ako to bolo zahrane ...“

„Väčšina ľudí si myslí, že intelekt robí veľkého vedca. Nemajú pravdu. Robí to charakter.“

„Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.“

Zobrazené 49-64 citátov celkom z 208 citátov