Albert Einstein citáty strana 5


„Chcel by som vedieť, ako Boh stvoril svet.“

„Ten kto má súrodenca, môže mať všetko, ale nikdy nie je taký ako ten, čo ho nemá.“


„Výchova by mala podporovať pocit zodpovednosti, a nie oslavovať moc a úspech.“

„Najrozumnejšia forma výchovy je príklad.“

„Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.“

„Nemusíme pochopiť tento svet. Len sa v ňom musíme vyznať.“

„Nech sú dobrí a spravodliví ľudia akíkoľvek, už len kvôli nim sa oplatí žiť.“

„Štát je tu pre ľudí, a nie ľudia pre štát.“


„Po každom násilníckom autokratickom systéme nasleduje úpadok, pretože násilie nevyhnutne priťahuje morálne menejcenných ľudí. Čas dokázal, že po význačných tyranoch nasledujú darebáci.“

„Pravda o prírode je silnejšia a obháji sa sama.“

„Základné zákony nie je možné objaviť logickou cestou. Existuje len intuícia, ktorej pomáha cit pre chápanie zákonitostí, ktoré sa za určitým javom skrývajú.“

„Každý má dve možnosti. Sme buď naplnení láskou…, alebo strachom.“


„Len život žitý pre iných je hoden žitia.“

„Žiadny cieľ nie je tak vysoký, aby ospravedlnil nečestné metódy.“

„Rozlišovať medzi minulosťou a budúcnosťou je len ilúzia, avšak veľmi tvrdošijná.“

„Násilie vždy priťahuje morálne menejcenných.“

Zobrazené 65-80 citátov celkom z 208 citátov