Odporúčané citáty strana 4

John Lennon foto
John Lennon 13
britský hudobník 1940 – 1980
„Keď som mal 5 rokov, mamička mi povedala, že kľúčom života je šťastie. Keď som prišiel do školy, učiteľka sa ma spýtala, čím chcem byť, keď vyrastiem. Povedal som "šťastný". Povedala mi, že som nerozumel otázke. Ja som povedal, že ona nerozumie životu.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 206
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Muž sedí s krásnym dievčaťom hodinu, ale zdá sa to menej ako minútu. Ale povedzte tomu istému mužovi, aby sedel na horúcich kachliach minútu, je to dlhšie ako hodina. To je relativita.“


Božena Němcová foto
Božena Němcová 34
česká spisovateľka 1820 – 1862
„Úprimný priateľ je ten, kto ťa napomenie, kto ti povie pravdu do očí; toho si váž!“

 Ján Pavol II. foto
Ján Pavol II. 118
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 – 2005
„S náročnosťou súčasného života rastie túžba po vnútornej modlitbe, ktorá umožňuje v hĺbke vlastnej duše stretnúť sa s Bohom.“

 Terezie z Lisieux foto
Terezie z Lisieux 125
mníška Rádu Bosých karmelitániek 1873 – 1897
„Výkrik Ježiša na kríži sa ustavične ozýval v mojom srdci: Žíznim! Tieto slová prebudili vo mne neznámu a veľmi živú túžbu... Sama som cítila, ako ma stravuje smäd po dušiach.“

 Matka Tereza foto
Matka Tereza 158
rímsko-katolícka mníška 1910 – 1997
„Kde je láskavosť, tam veľmi rýchlo rastie svätosť. Ešte nikdy som nepočula, žeby láskavé duše zišli z cesty. Svetu chýba predovšetkým nežnosť a láskavosť.“

Charles de Foucauld foto
Charles de Foucauld 23
francúzsky katolícky kňaz 1858 – 1916
„Vynasnažím sa, aby som zanechal dobrú spomienku v každej duši, s ktorou prídem do styku.“

 Ján Pavol II. foto
Ján Pavol II. 118
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 – 2005
„Ste povolané byť svedkami pravého významu lásky; sebadarovania a prijatia druhého, ktoré má byť dušou všetkých medziľudských vzťahov.“


 Matka Tereza foto
Matka Tereza 158
rímsko-katolícka mníška 1910 – 1997
„Radosť je sieťou lásky, do ktorej môžete loviť duše.“

 Matka Tereza foto
Matka Tereza 158
rímsko-katolícka mníška 1910 – 1997
„Už len skutočnosť, že nám Boh poslal do cesty určitú dušu, je známkou, že Boh chce pre ňu niečo urobiť. Nie je to náhoda, ale Boží úmysel. Vo svojom svedomí sme zaviazaní pomôcť. Ak nejaká duša túži po Bohu, má právo dostať prostriedky na to, aby mohla k nemu prísť. Nikto jej nemá prekážať. Pozri sa na kríž a pochopíš, čo pre Ježiša znamená jediná duša.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 206
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Každý je génius, no ak súdite rybu podľa jej schopnosti šplhať sa po stromoch, prežije celý svoj život vo viere, že je hlúpa.“

Robert Lembke foto
Robert Lembke 20
nemecký televízny moderátor 1913 – 1989
„Najmenej polovica ľudí, ktorí sú liečení pre komplex menejcennosti, by si mohli ušetriť peniaze za psychiatra. Nemajú žiadny komplex - sú menejcenní.“


Svätá Faustína foto
Svätá Faustína 1
mníška a svätica z Poľska 1905 – 1938
„Boh nám niekedy niečo vezme, pretože nám pripravuje niečo lepšie, čím ho viac oslávime.“

Erich Maria Remarque foto
Erich Maria Remarque 76
nemecký spisovateľ 1898 – 1970
„Hľadať lásku? Nezmysel...hovorí rozum. Smiešne...hovorí hrdosť. Riskantne...bráni skúsenosť. "ale samota ta zabíja" šepká srdce!“

Benjamin Franklin foto
Benjamin Franklin 140
americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty... 1706 – 1790
„Miluj svojich nepriateľov, pretože ti pripomínajú tvoje chyby.“

 Ján Pavol II. foto
Ján Pavol II. 118
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 – 2005
„Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.“

Zobrazené 49-64 citátov celkom z 29569 citátov