Láska je vysvetlením všetkého. Láska pozerá na druhého v jeho neopakovateľnej jedinečnosti.

—  Ján Pavol II.
Podobné citáty