Citáty na tému úrad

Zbierka citátov na tému úrad.

Súvisiace témy

Celkom 20 citátov, filtrovať:


Robert Lee Frost fotka
 Ján Pavol I. fotka
Reklama
 Ján Pavol I. fotka
 Aristoteles fotka

„Úrad ukáže muža.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -322 pred n. l.

Jozef Tiso fotka
Albert Einstein fotka

„Ľudský život je krátky a úrady pracujú pomaly.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Marcus Tullius Cicero fotka
 Svatý Ambrož fotka
Reklama
Edward Gibbon fotka
Helder Camara fotka
Jacques Tati fotka
Reklama
Julian Tuwim fotka
František Rojček fotka
Laco Novomeský fotka

„O kolektivizácii: "Združstevňovanie poľnohospodárstva bolo správnou myšlienkou socializmu.... hospodárenie na malých gazdovstvách predstavovalo pri neprestajnom roľníckom lopotení neprestajný núdzny život a jednak si moderná strojová výroba priam vynucovala väčšie plochy - veď je neprestaviteľné, že by nepatrné pásiky zeme, ktoré prevažovali, obrábali traktory a kombajny...) a bude patriť k jeho veľkým úspechom, že sa ho podujal uskutočniť. Ale bude patriť aj zahanbujúcim nedostatkom ten spôsob, ako k jeho záslužnej úlohe pristupovali. Aké prefíkané formy nátlaku využíval na väčšinu roľníkov, hoci ortodoxný t. j. pravoverný výklad socializmu predpokladal podmienku dobrovoľný prístup roľníkov do kolektívneho hospodárenia. Toto okaté figliarstvo bolo tak všeobecné, že medzi roľníkmi sa väčšmi ujalo označenie "vzali mi", než iné, jediné priliehavé "dal som"... do družstva svoju škvarku, svoj dobytok, náradie atď. Taktiež súkromná obchodná a remeselnícka malovýroba bola zadministrovaná valcom socializmu... aby nefigurovalo v štatistikách súkromné podnikanie, hoci od čias, čo bolo praktické vytreté, trpí socialistická verejnosť na nedostatok drobných služieb. Štát (daňový úrad) mohol malovýrobu mať pod kontrolou, aby sa z nej postupne nevyvinul súkromno-kapitalistický element." L. Novomeský, Splátka veľkého dlhu II. zv., s. 170-176“

— Laco Novomeský československý člen slovenskej národnej rady, člen československého národného parlamentu, básnik, publicista a politik 1904 - 1976

Ďalšie