„Istý minister, v očakávaní, že sa bude musieť vzdať svojho úradu, dal vypratať zásuvky stolov, preskúmať papiere, urobiť poriadok v celej budove domu. Je to upozornenie pre všetkých, ktorým neustále hrozí omnoho viac, ako nutnosť urobiť poriadok v nejakom ministerstve: urobiť ho vo vlastnom živote.“

— Helder Camara

Helder Camara foto
Helder Camara8
brazílsky katolícky kňaz, arcibiskup Olinda a Recife 1909 - 1999

Podobné citáty