„Múdrosť je pre myseľ tým, čím pre telo zdravie.“

François de La  Rochefoucauld fotka
François de La Rochefoucauld444
francúzsky autor memoárov 1613 - 1680
Reklama

Podobné citáty

Publius Ovidius Naso fotka
Miguel de Cervantes fotka
Reklama
Radhanath Swámi fotka
Decimus Iunius Iuvenalis fotka
Jean Jacques Rousseau fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Reklama
Henry Louis Mencken fotka
Swami Vivekananda fotka
Baruch Spinoza fotka
 Svatý Tomáš Akvinský fotka

„Svätosť je to, čím myseľ človeka seba a svoje úkony spojuje s Bohom.“

—  Svatý Tomáš Akvinský taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi 1225 - 1274

Reklama
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Benjamin Franklin fotka

„Skoro spať, zavčasu vstať, toť cesta k zdraviu, múdrosti a šťastiu“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Ignác z Loyoly fotka
David Ben Gurian fotka