„Múdrosť je pre myseľ tým, čím pre telo zdravie.“

François de La  Rochefoucauld fotka
François de La Rochefoucauld447
francúzsky autor memoárov 1613 - 1680
Reklama

Podobné citáty

Publius Ovidius Naso fotka

„Zdravie je najdôležitejšou kvalitou tela.“

—  Publius Ovidius Naso rímsky básnik -43 - 17 pred n. l.
Prisudzované výroky

Reklama
Miguel de Cervantes fotka
Radhanath Swámi fotka
Jean Jacques Rousseau fotka
Decimus Iunius Iuvenalis fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Henry Louis Mencken fotka
 Svatý Tomáš Akvinský fotka

„Svätosť je to, čím myseľ človeka seba a svoje úkony spojuje s Bohom.“

—  Svatý Tomáš Akvinský taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi 1225 - 1274
Prisudzované výroky

Benjamin Franklin fotka

„Skoro spať, zavčasu vstať, toť cesta k zdraviu, múdrosti a šťastiu.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790
Prisudzované výroky

Baruch Spinoza fotka
Ignác z Loyoly fotka

„Kto zistí, že spravil chybu, nech neklesá na mysli. Aj chyby prospievajú zdraviu…“

—  Ignác z Loyoly katolícky svätec, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej 1491 - 1556
Prisudzované výroky

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“