„Niet jedinej lásky, jediného priateľstva, ktoré by prešlo naším osudom a naveky ho neovplyvnilo.“

Francois Mauriac fotka
Francois Mauriac20
francúzsky autor 1885 - 1970
Reklama

Podobné citáty

Benjamin Disraeli fotka
Ján XXIII. fotka
Reklama
Woodrow Wilson fotka
 Pythagoras fotka
Achille Gregor fotka
Benjamin Disraeli fotka

„Láska je zmysel nášho života a jeho jediný cieľ.“

—  Benjamin Disraeli britský konzervatívny politik, spisovateľ, aristokrat a premiér 1804 - 1881

 Terezie z Lisieux fotka
Friedrich Rückert fotka

„Láska je už odpradávna najnovšia a jediná svetová udalosť.“

—  Friedrich Rückert nemecký básnik, prekladateľ a profesor orientálnych jazykov 1788 - 1866

Reklama
Napoleon Bonaparte fotka

„Jediné víťazstvo nad láskou je útek.“

—  Napoleon Bonaparte francúzsky panovník, vojenský a politický vodca 1769 - 1821

Otto František Babler fotka
Otto Betz fotka
Reklama
Romain Rolland fotka
Citát „Jediná sila, jediná hodnota a jediné, čo povznáša, je milovať a byť milovaný.“
Charles Péguy fotka
Louis-ferdinand Céline fotka
Oscar Wilde fotka