„Kristovo zmŕtvychvstanie nám dáva najavo, že máme budúcnosť. Utrpenie a smrť tým nestratia nič zo svojej trpkosti, ale objavia sa v novom svetle.“

Posledná aktualizácia 18. január 2019. Histórie
Dietrich Bonhoeffer fotka
Dietrich Bonhoeffer32
nemecký Lutheránsky pastor, teológ, antinacista 1906 - 1945
Editovať

Podobné citáty

André Gide fotka

„Človek nemôže objaviť novú zem, ak sa nezmieri s tým, že na dlhý čas stratí výhľad na breh.“

—  André Gide andré Gide (1893) 1869 - 1951

Prisudzované výroky
Zdroj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

Jean Paul fotka
Stefan Zweig fotka
Truman Capote fotka
Joachim Meisner fotka
Tomáš Kempenský fotka
Anthelme Brillat-Savarin fotka
Mark Twain fotka
Nino Salvaneschi fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Elon Musk fotka
Edith Stein fotka

„Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.“

—  Edith Stein židovsko-nemecká mníška, teologička a filozofka 1891 - 1942

Prisudzované výroky

Anselm Osb Grün fotka
Pierre Teilhard De Chardin fotka

„Smrť prekonáme tým, že v nej objavíme Boha.“

—  Pierre Teilhard De Chardin francúzsky filozof a jezuitský kňaz 1881 - 1955

Prisudzované výroky

Raniero Cantalamessa fotka
Anselm Osb Grün fotka
Antoine de Saint-Exupéry fotka
Vlado Javorský fotka
Gabriel Laub fotka

Súvisiace témy