„Človek nemôže objaviť novú zem, ak sa nezmieri s tým, že na dlhý čas stratí výhľad na breh.“

Prisudzované výroky
Zdroj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

André Gide fotka
André Gide57
andré Gide (1893) 1869 - 1951

Podobné citáty

Dietrich Bonhoeffer fotka
Gabriel Laub fotka
John Steinbeck fotka
Anthelme Brillat-Savarin fotka
Marie von Ebner-Eschenbach fotka
Marie von Ebner-Eschenbach fotka
Jan Neruda fotka

„Tu sme len chvíľku, ale v knihách žijú naše myšlienky dlhý čas.“

—  Jan Neruda český básnik, divadelný kritik, publicista a spisovateľ 1834 - 1891

Vlado Javorský fotka

„Dlhé reči berú čas, ktorý potom chýba na ich realizáciu.“

—  Marián Gavenda slovenský rímskokatolícky kňaz, prekladateľ a spisovateľ 1963

Potvrdené výroky
Zdroj: Porovnaj: Pre Teba, Bratislava: Lúč 2008, 24. týždeň.

Mark Zuckerberg fotka
Ladislav Muška fotka
Antoine de Saint-Exupéry fotka
Viktor Frankl fotka

„Ako často sú to až ruiny, ktoré otvoria výhľad na nebo.“

—  Viktor Frankl rakúsky neurológ a psychiater, prežil holokaust 1905 - 1997

s. 73
Potvrdené výroky

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x