„Život - vyvrcholenie minulosti, uvedomenie si prítomnosti, náznak budúcnosti, ktorý presahuje poznanie, kvalita, ktorá dáva hmote nádych božskosti.“

Originál

Life — a culmination of the past, an awareness of the present, an indication of a future beyond knowledge, the quality that gives a touch of divinity to matter.

"Is Civilization Progress?" in Reader's Digest (July 1964)

Upravil Eszter Kissová. Posledná aktualizácia 22. júl 2021. História
Charles Lindbergh fotka
Charles Lindbergh3
americký letec, autor, vynálezca, prieskumník, a sociálny a… 1902 - 1974

Podobné citáty

Žarko Petan fotka
Aurelius Augustinus fotka
George Orwell fotka

„Kto ovláda prítomnosť, ovláda minulosť - kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť.“

—  George Orwell anglický spisovateľ a novinár 1903 - 1950

Obsiahnuté v románe 1984
Potvrdené výroky

Leo Buscaglia fotka
John Fitzgerald Kennedy fotka
Seneca fotka

„Veľmi krátky a nepokojný je život tých, ktorí zabúdajú na minulosť, nedbajú o prítomnosť a boja sa budúcnosti.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Novalis fotka
Maya Angelou fotka
Gustave Flaubert fotka
Citát „Na prítomnosti je príjemná činnosť, na budúcnosti nádej a na minulosti spomienky.“
Aristoteles fotka

„Na prítomnosti je príjemná činnosť, na budúcnosti nádej a na minulosti spomienky.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Joseph Joubert fotka
Jean Paul fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Albert Einstein fotka
Blaise Pascal fotka

„Minulosť a prítomnosť sú našimi prostriedkami, jedine budúcnosť je naším cieľom.“

—  Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Ninus Nestorović fotka

Súvisiace témy